Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormossen Finndalen

Stormossen är en stor och flack mosse med gölar och myrsjöar. Mossen är omgiven av en kantskog. Området har stor betydelse för fågellivet och här kan man bland annat se och höra ljungpipare och tranor.

Solbelyst mosse med enstaka klenare träd i kanterna.

Stormossen är en koncentriskt uppbyggd mosse, vilket innebär att mossens högsta punkt ligger
centralt på mosseplanet. På koncentriska mossar har tuvorna bildat långa och böjda strängar och även höljorna har antagit den långsträckta och böjda formen. I myrens kanter blöt zon med kärrvegetation, en så kallad lagg. Ute på myren finns mindre vattensamlingar som aldrig torkar ut, så kallade gölar samt sex myrsjöar.


På mossen växer arter som flaskstarr, ängsull och glasbjörk. Mossen omges av en smal kantskog som består av en äldre, sluten granskog eller barrblandskog.

Stormossen har ett rikt fågelliv.

Skogen var en så kallad ”hytteskog” fram till hyttan lades ner 1880. Det innebär att skogen användes till kolvedshuggning och kolning. I skogen finns spår av kolningen i form av en kolbotten. Det finns inga anordningar för besökare i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,

Undantag:

Förbudet att framföra motorfordon gäller inte på befintlig bilväg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

  • Bildat: 2023
  • Storlek: Cirka 487 hektar
  • Markägare: Staten och privata
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, cirka 4,5 kilometer sydost och öster om sjön Alsterns sydspets. Parkering finns vid Geijersdalsmossens naturreservat som ligger cirka 1,6 kilometer norr om Stormossen Finndalen. Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet cirka 1,5 kilometer söder om Brattfors.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss