Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hjällstadskogen

Rik tillgång på död ved och gamla träd, liggande förmultnade stammar samt vindfällen av gran skapar den gamla barrskogens naturvärden.

Liten bäck som slingrar sig fram mellan granar och mossa.

Liten skogsbäck. Foto Ingrid Granberg Wirtberg.

Områdets kvaliteter uppmärksammades redan 2003 av Fältbiologerna som sedan även köpte marken. Reservatet bildades för att bevara den naturskogsartade, gamla barrskogen.

På gamla granar blir stammen grov och uppsprucken och de nedre grenarna är grova och knotiga. Mellan granarna står en torrstubbe.

Gamla granar. Foto Anita Andersson.

Djur och växter

I kombination med fuktiga sumpskogspartier ger den döda veden förutsättningar för en krävande kryptogamflora med lavar, mossor och svampar såsom violettgrå tagellav, doftskinn och vedtrappmossa. Den döda veden utnyttjas bl.a. av tretåig hackspett för att söka efter insekter.

När en tretåig hackspett hackar i ett träd bildas täta ringar i barken.

Hackspår efter tretåig hackspett. Foto Fredrik Wilde.

På barken syns en grågulvit lav.

Doftskinn. Foto Anita Andersson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar samt död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 11 hektar

Markägare: Svenska Naturskyddsföreningen

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 7 kilometer nordost om Nyskoga. Naturreservatet nås från Hjällstad - Nyskogavägen (väg 958) och avtagsvägen mot Hjällstadsätern vid Ljusnan drygt 9 kilometer från Nyskoga eller cirka 6,8 kilometer från Hjällstad. Följ denna grusväg norrut längs älvens västra sida upp till Hjällstadsätern. Följ vägen 7 kilometer fram till sätern. Håll vänster i korsningar. Kör höger genom Hjällstadsätern och därefter knappt 1 kilometer norrut till reservatet. Observera att sista kilometern har vägen (från Hjällstadsätern) hög mittsträng, och parkering och anslutningsled är i dåligt skick. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss