Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Danshallmyren

I detta vidsträckta och variationsrika våtmarksområde kan du sommartid njuta av stillhet och vildmarkskänsla.

Sommarbild av myr. Ett rött kryss markerar vart det vintertid går en skoterled.

Vy över Danshallmyren.

Reservatet Danshallmyren bildades för att bevara ett myrkomplex och dess naturskogar och myrmarker. På så sätt skyddas även den speciella biologiska mångfalden i dessa naturtyper samt områdets vildmarkskaraktär. Markerna bär spår både av tidigare bosättningar (Kojkilan) och av skogsbränder. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tillsammans med ett angränsande norskt naturskyddat område, Saerkilamp, omfattar de båda ett svensk-norskt "vildmarksområde" på 1000 ha.

Djur och växter

Myrkomplexet är säreget och här finns mängder av myrmarker och naturskogsholmar. I området finns hänglavar, vedsvampar, tjäder, lavskrika och slaguggla - alla är arter som är beroende av större naturskogsområden för sin överlevnad.

Inför ditt besök

Vid Kojkilantjärnen centralt i reservatet finns en öppen raststuga och en informationsskylt.

För mer information om skoterled kontakta Lekvattnets skoterklubb.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd,
 • fånga eller skada insekter och andra djur, deras bon och lekplatser eller samla ägg,
 • framföra motordrivet fordon utanför speciellt avsett ledsystem, annat än för uttransport av skjuten älg,
 • rida eller cykla utanför befintlig bilväg,
 • medföra husdjur som inte hålls kopplat, annat än jakthund under tillåten jakt,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att:

 • i organiserad form utnyttja området för turism, sportevenemang, undervisning eller undersökningsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 543 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: NV Värmland, Torsby kommun. Cirka 5 kilometer väster om Lekvattnet. I rondellen på E45 i Torsby tag avfart mot Lekvattnet/Kongsvinger (väg 239). Kör förbi Lekvattnet cirka 5 kilometer mot gränsen, efter bron över Rottnaälven sväng vänster mot Josefsberg. Tag andra till höger (skylt skoterstugan) mot Josefsberg och nästa vänster söderut. Härifrån utgår enskild väg (bitvis svårframkomlig) som efter 6 kilometer leder fram till det utmarkerade reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss