Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Råda stormosse

Mossekomplex med rikt fågelliv.

Råda stormosse är ett stort mossekomplex dominerat av en excentrisk mosse. Mossen är en välutvecklad gölmosse med nästan 200 gölar där flera av gölarna nästan når ner till myrens botten på fem meters djup. Vidare förekommer en koncentrisk mosse, sumpskog och ett topogent kärr i komplexet. Området har ett rikt fågelliv.

Vy genom träd över Råda stormosse.

Vy Råda stormosse. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Djur och växter

Mossekomplexet är viktigt för många fåglar, bland annat för trana, ljungpipare, smålom, grönbena och orre.

Vattenblänk.

Vattenblänk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • framföra motordrivet fordon,
 • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

 • genomföra tävlings-, läger- eller turistverksamhet eller liknande,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

 • Bildat: 2017
 • Storlek: Cirka 336 hektar
 • Markägare: Staten
 • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Hagfors kommun, cirka 2 kilometer väster om Råda. Råda stormosse är lättillgängligt då det går vägar intill på både östra och västra sidan om området.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss