Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen är Södermanlands äldsta naturreservat och bildades för nästan 100 år sedan. Här hittar du en gammal barrskog. Vid en tjärn ligger också en jaktstuga byggd i fornnordisk stil. Följ stigen in i reservatet och ta med dig svampkorgen om du kommer hit på hösten.

Kombinationen av "John-Bauer-skog", den hemlighetsfulla jaktstugan mitt i reservatet och den trolska tjärnen har sedan lång tid tillbaka lockat besökare. I en glänta vid tjärnen ligger jaktstugan. Byggnaden uppfördes år 1909 på uppdrag av den dåvarande ägaren till Rockelsta gods.

Stugan är byggd som en kopia av ett vikingahus – eller som man då trodde att ett vikingahus såg ut. Dörrar och interiörer pryds av drakslingor, solkors och Fenrisulvens huvud på taket. Tjärnen anlades samtidigt med stugan genom att ängsmark dämdes upp. Jaktstugan är privat och inte öppen för besökare.

Några stigar finns i reservatet. En del platser kan dock vara lite svåra att ta sig fram på eftersom nedfallna träd har fått ligga kvar där de blåst ner.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Text

Rubrik

Text