Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen bildades redan år 1919 och är därmed Södermanlands äldsta naturreservat. I reservatet hittar du en barrskog som är ungefär 150 år gammal. Vid en tjärn ligger också en privatägd jaktstuga byggd i fornnordisk stil. Ta med dig svampkorgen om du kommer hit på hösten.

Jaktstugan

Vinter i Jaktstuguskogen

En enklare stig tar dig från parkeringen fram till området kring jaktstugan. Här kan du välja att gå en liten rundslinga innan du tar dig tillbaka till parkeringen. Reservatet är varierat med flera höjder och åsar omväxlande med låglänta områden. I skogen finns rikligt med block och både stående och döda träd. Stigen hålls dock framkomlig och träd som fallit över stigen läggs åt sidan av de som sköter reservatet.

Spännande jaktstuga

Kombinationen av "John-Bauer-skog", den hemlighetsfulla jaktstugan mitt i reservatet och den trolska tjärnen har sedan lång tid tillbaka lockat besökare. I en glänta vid tjärnen ligger jaktstugan som är privatägd. Byggnaden uppfördes år 1909 på uppdrag av den dåvarande ägaren till Rockelsta gods.

Stugan är byggd som en kopia av ett vikingahus – eller som man då trodde att ett vikingahus såg ut. Dörrar och interiörer pryds av drakslingor, solkors och Fenrisulvens huvud på taket. Tjärnen anlades samtidigt med stugan genom att ängsmark dämdes upp. Jaktstugan är privat och inte öppen för besökare.

Fåglar och mossor

I den gamla skogen finns ett rikt fågelliv med bland annat flera hackspettarter. I området finns även flera intressanta mossor som till exempel grön sköldmossa, rörsvepemossa och kammossa.


Jaktstugusjön ligger precis vid von Rosens jaktstuga.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • tälta
 • elda
 • rida
 • framföra motordrivet fordon
 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Parkering
 • Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1919
Areal: 52,9 hektar
Karaktär: barrskog, tjärn
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

100-årsjubileum!

Var med och fira att naturreservatet fyller 100 år den 8 september.

Läs mer och anmäl dig via länken

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.