Sånebyklätten

Sånebyklätten skapades då inlandsisen smälte undan och är den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsattes av den isälv som följde Rottnaälvens dalgång.

Vårbild på Sånebyklätten.

Sånebyklätten. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Reservatet är i norra delen svagt sluttande med en skarpt markerad ”getrygg” som tilltar mot söder. I söder avslutas kullen med branta sluttningar från högsta punkten. Utmed åsens södra del framträder vackra strandlinjer efter innanhavet med tydliga terrasser. På toppområdet dominerar tall och björk medan gran med inslag av asp är mest dominant i de nedre delarna av reservatet.

Reservatet bildades för att bevara Sånebyklätten som geologisk bildning och för att låta området utvecklas mot naturskog/urskog.

Anordningar

Information finns vid parkeringen. Markerad led visar vägen till och genom reservatet ca 400 + 300 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • ställa upp hus eller släpvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: drygt 9 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss