Segerstads skärgård

Reservatet är en sötvattensskärgård med många olika typer av miljöer. Här finns kala klippstränder, badvänliga sandstränder och grunda vikar bevuxna med vass. På fastlandsdelen av reservatet ”Segerstadområdet” har stigar och rastplatser ställts iordning för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Strandvy Segerstads skärgård

En dag vid stranden i Segerstads skärgård.

I reservatet finns mer än trettio öar som är över en hektar stora och flera hundra småöar och skär. De största landområdena utgörs av södra Åsundaön, Bärön, Gåsen, fastlandspartiet vid Arnäs udde och Onsösundet.

Reservatet bildades för att bevara förutsättningarna för ett naturnära och berikande friluftsliv samtidigt som skärgårdens speciella naturvärden skyddas. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Öarna har en karaktäristisk vegetation med tallskog på magra hällmarker. Mattor av mjölon breder ut sig där det är sand och på stenstränderna kan du hitta örter som fackelblomster och lysande gul videört. I skrevor och skyddade lägen finns rikare vegetation med buskar som olvon och björnbär.

Skärgårdsmiljön ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. De vanligaste häckande arterna är fiskmås, gråtrut, skrattmås, fisktärna, silvertärna och havstrut. Bland övriga sjöfåglar förekommer främst storskarv, grågås, kanadagås, gräsand och småskrake. Med lite tur kan man få se någon rovfågel, i första hand fiskgjuse, havsörn eller lärkfalk.

Särskilt intressanta områden

Med båt kan man ta sig till Stora Axelön med dess labyrinter, samt till fina sandstränder på Gåsen och Sandön.

Segerstadområdet ligger på fastlandet i naturreservatet Segerstads skärgård och omfattar bl.a. uddarna Arnäs udde och området vid Onsösundet. Området är känt för sitt strövvänliga, svagt kuperade landskap och de vackra utblickarna över Vänern. Hit kan man komma utan båt men ändå få uppleva en skärgårdsmiljö med öar, stenstränder, vassvikar och hällmarktallskogar.

Under 2006 och 2007 genomfördes en omfattande upprustning av områdets vandringsleder, toaletter, vindskydd och rastplatser. Syftet var att öka områdets attraktion och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga samt för barn och äldre personer. Området är tillgängligt och ger förutsättningar för rekreation och naturstudier under stora delar av året. Från parkeringen sluttar området ut mot Arnäs Udde och därför finns en parkering närmare Hamnholmarna för rörelsehindrade. För kod till bommen kontakta Länsstyrelsen.

Fotografier på tillgänglighetsanpassade anordningar och leder, (PDF)PDF

På vintern plogas tillfartsvägen och parkeringsplatsen regelbundet, men om man vill ta sig ut i området då det har snöat krävs i regel skidor eller rejäla skor.

Anordningar

I Segerstads skärgårds övärld finns anordningar i form av torrtoaletter, eldstäder och informationsskyltar på flera öar. På Amneholmarna i väster finns även en brygga och raststuga som står öppen för allmänheten. Skötseln av rastplatsen på Amneholmarna utförs av Åsfjordens Båtsällskap. Området står öppet för alla besökare.

Tillgänglighet Segerstads skärgård.

Vindskyddet vid Onsösundet. Foto Gunnar Lagerkvist.

Segerstadområdet är utformat för att välkomna alla, även besökare med nedsatt rörelseförmåga. Utgå från parkeringen vid entrén, där finns informationsskylt, bänkar och toalett. Härifrån utgår olika leder. Lederna för rörelsehindrade har rullstolstandard (oasfalterad stig). De fungerar utmärkt med elrullstol. För manuell rullstol måste ledsagare finnas då stigar bitvis går i ojämn terräng. Lutningar upp mot 7-8 grader (13-14 %) finns på vissa korta partier och bitvis kan det finnas rötter och stenar som sticker upp i stigen.

För de med speciella behov kan fordon släppas förbi de låsta bommarna in till de handikapparkeringar som finns vid Onsösundet och ute på Arnäs udde. Tillgång till koden som öppnar bommarna får du genom att ringa till Länsstyrelsens växel; 010-224 70 00. Ange ärendet ”Bomkod till Segerstadsområdet” samt uppge ditt namn, ärende och bilnummer.

Karta över färdvägar och bommarnas placering, (PDF)PDF

Området har fyra rastplatser, en vid Landvikens gamla tomt, en vid Onsösundet, en på Arnäs udde samt en på Hamnholmarna.

Landvikens gamla tomt - Bra samlingsplats för större sällskap. Skyddande tak med eldstad.

Onsösundet - Rastplats 50 m från närmaste parkering. Vindskydd, stor toalett, bänkar och bord, eldstad samt stort utsiktsdäck. Allt är rullstolsanpassat.

Arnäs udde - Rastplats med fin utblick över Vänern, ca 300 m från närmaste parkering. Vindskydd, bänkbord och eldstad. Rullstolsanpassat men kräver ledsagare eftersom stigen den sista biten ut på udden är ganska knixig.

Hamnholmarna - Via en rullstolsanpassad spång tar du dig ut till öarna utanför Arnäs udde. Ute på Hamnholmarna finns en torrtoalett och vindskydd anpassade för rullstol.

Tillgänglighet. Framför vindskyddet finns ett trädäck med bänkar längs ena kanten.

Vindskyddet vid Hamnholmarna. Foto Gunnar Lagerkvist.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel att ta med sten,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter eller skada levande eller döda buskar och träd,
 • störa djurlivet, till exempel genom att fotografera på nära håll, stanna nära fågelbo, lya eller liknande,
 • på land ha med hund eller annat husdjur som inte är kopplad,
 • elda annat än på särskilt iordningsställd plats,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • ställa upp husvagn annat än tillfälligt på anvisad parkeringsplats under högst en dag,
 • tälta, förtöja båt eller husbåt annat än tillfälligt under högst två dygn på samma plats,
 • använda radio eller liknande på ett störande sätt,
 • beträda fågelskyddsområden under perioden 1 april - 31 juli.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 5370 hektar, varav 790 hektar är land

Markägare: Staten, Karlstads kommun och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Ansvar för anordningar:

Länsstyrelsen ansvarar för anordningarna från huvudentrén ut till Arnäs udde och Hamnholmarna samt vid Gubbskären.

Skogsstyrelsen ansvarar för anordningarna vid Landvikens nya tomt och Onsösundet.