Naturreservat i Värmlands län

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Att grilla i naturreservaten

Vi upplever en stor ökning av besökare i många av våra naturreservat. Det större besöksantalet innebär samtidigt att vi inte alltid hinner med att fylla på vedförråden på våra rastplatser.

Vi vill därför uppmana alla som vill nyttja våra eldstäder att:

  • elda med hänsyn, så att det finns ved även till de som kommer till platsen efter er
  • tänka på brandrisken, elda därför med försiktighet och endast på avsedda platser
  • ta med egen ved, för att vara säker på att kunna grilla

Naturreservaten via Sök

Under Besök och upptäck och sökfunktionen Hitta ditt besöksmål kan du filtrera fram alla våra reservat utifrån naturtyper eller anordningar

Naturreservaten per kommun

Lista över naturreservaten sorterade efter kommun. Ett reservat kan beröra fler än en kommun.

Vi har 208 naturreservat och ett naturvårdsområde i Värmlands län.

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i i vissa naturreservat och områden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande granar som står och dör i vissa naturreservat. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Områden som särskilt berörs är Bergs Klätt, Segerstad, Hammarö sydspets, Gettjärnsklätten, Getgars udde.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Var Covid-smarta även i naturreservaten

Under rådande pandemi är det särskilt viktigt att vi alla följer de allmänna och skärpta lokala råd som kan förekomma för att minska smittspridningen. Stanna alltid hemma vid symtom och ta alltid hand om varandra.

Covid-19/Coronavirus (Samhälle - Krisberedskap)

Söker du efter beslut om nya naturreservat eller förändrade föreskrifter som berör ett skyddat område så publiceras dessa även i länets författningssamling.

Värmlands läns författningssamling