Naturreservat i Värmlands län

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Under Besök och upptäck och sökfunktionen Hitta ditt besöksmål kan du filtrera fram alla våra reservat utifrån naturtyper eller anordningar

Naturreservaten per kommun

Lista över naturreservaten sorterade efter kommun. Ett reservat kan beröra fler än en kommun.

Vi har 203 naturreservat i Värmlands län.