Naturreservat i Värmlands län

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

Att grilla i naturreservaten

Vi upplever en stor ökning av besökare i många utav våra naturreservat vilket är positivt i många avseenden. Det stora besöksantalet innebär samtidigt att vi inte alltid hinner med att fylla på vedförråden på våra rastplatser.

Vi vill därför uppmana alla som vill nyttja våra eldstäder att:

  • elda med hänsyn, så att det finns ved även till de som kommer till platsen efter er
  • tänka på brandrisken, elda därför med försiktighet och endast på avsedda platser
  • ta med egen ved, för att vara säker på att kunna grilla

Naturreservaten via Sök

Under Besök och upptäck och sökfunktionen Hitta ditt besöksmål kan du filtrera fram alla våra reservat utifrån naturtyper eller anordningar

Naturreservaten per kommun

Lista över naturreservaten sorterade efter kommun. Ett reservat kan beröra fler än en kommun.

Vi har 205 naturreservat och ett naturvårdsområde i Värmlands län.

Söker du efter beslut om nya naturreservat eller förändrade föreskrifter som berör ett skyddat område så publiceras dessa även i länets författningssamling.

Värmlands läns författningssamling