Hornafjärden

Möt ett trevligt utflyktsmål i ett välkomnande och historiskt intressant skärgårdslandskap. Öarna, som förr var betesmarker, har nu utvecklats till orörda och artrika naturskogar. Badplatser finns exempelvis på Majholmen och Hånö. Här finns gott om gammal skog med en rik blomning av lundväxter om våren.

Ö och vatten

I Hornafjärden finns en rik övärld att upptäcka. Foto: Per Folkesson.

I det gamla bondesamhället var sjön Båven viktig för fisket, men också för alla transporter på vattnet eller isen. Öarna användes för sommarbete, dit betesdjur kördes ut på våren och hämtades hem när det blev höst. När jordbruket förändrades och betet på öarna upphörde växte markerna igen med buskar och träd. De äldsta träden är över 250 år gamla, ofta knotiga och vridna efter att ha stått i blåsten år efter år. Den gamla skogen är värdefull för många insekter, fåglar, lavar och mossor som behöver gamla och döda träd för att överleva.

Besökare kommer till Hornafjärden för att paddla eller åka båt, spana efter fåglar, bada eller bara ta det lugnt och njuta av skärgårdslandskapet. Majholmen, Hånö och Torsön har populära badplatser. På Majholmen finns också en iordningsställd grillplats. Tänk på att ta med ved eller kol eftersom du inte får samla det på ön. Under vintern när isarna håller är det också många som passar på att åka skridskor ut till öarna.

Sjö

Från bergen får du en underbar utsikt. Foto: Per Folkesson.

Skog som får sköta sig själv

Reservatets största värde är den orörda skogen på så gott som alla öar, uppkommen genom naturlig succession efter den tidigare beteshävden. På Torsön växer ett artrikt träd- och buskskikt, där skogstry i vissa delar bildar närmast ogenomträngliga snår. I lundområdena kan man hitta gulsippa, tandrot, lungört, underviol och trolldruva. Även på den flackare Majholmen är floran rik med bland annat gulsippa och lungört. På Loviseskär och Askedalsholmen växer lövskog i stor omfattning och även här finns en rik flora. Detsamma gäller barrskogsön Djupviksholmen, där det finns lundväxter som tandrot, trolldruva och glansnäva. Grisselön är en åsholme med förekomst av bland annat backvial.

Genom att äldre träd dött och självgallring av yngre stammar skett har genom åren stora mängder död ved av olika arter, grovlekar och ålder skapats. På Hånö, särskilt i den östra delen, växer gammal, grov granskog med de äldsta träden mellan 150 och 200 år. I granskogen finns bland annat ullticka. På grusåsen i väster växer gammal tallskog där de äldsta träden är över 250 år. Dessa har en grovrutig bark och är ofta knotiga eller vridna. I flera av dem finns hackspetthål och förekomster av tallticka.

Ett rikt och skyddat fågelliv

Vattnet och öarna med sin varierade och orörda natur bidrar till att många fåglar trivs i området. Här kan du se och höra såväl gråtrut som storlom och havsörn. Det klara vattnet i sjön ger bra sikt när fiskgjusen och storlommen söker efter föda. Många gamla träd har hål som vittnar om att det också finns gott om hackspettar.

 • Delar av Båven är fågelskyddsområde som inte får beträdas under perioden 1 april till 31 juli. Inom Hornafjärdens naturreservat gäller det fastlandet och en zon på 100 meter ut i vattnet kring Häradsholmen, Loviseskär, Persbyx och en yta på nordöstra sidan av Hånö (se karta).

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hornafjärden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förankra båt vid samma strand mer än två dygn i följd

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet
 • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 255 hektar
Karaktär: skärgårdslandskap med skogsbevuxna öar
Kommun: Nyköping och Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Hornafjärden ligger i den östra delen av sjön Båven. Du behöver egen båt för att komma ut till öarna. På Dagnäsön strax öster om Hornafjärden finns bilparkering för den som vill ta sig till dit med till exempel kajak eller skridskor.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss