Hållet-Marieberg-Stenbro

Hållet-Marieberg-Stenbro är ett skogsområde som ligger utmed Nyköpingsån mitt i Nyköping. Området har ett stort nät av stigar, löpslingor och promenadvägar.

Naturreservatet förvaltas av Nyköpings kommun. För mer information om naturreservatet, besök Nyköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats som är utmärkt i fastställd skötselplan
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom tex ristning, eldning, målning e dyl.
  • störa eller skada djur och bon
  • medföra katt, hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • tälta eller anordna lägerverksamhet utari kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenader och dyl. Affischerna skall plockas direkt efter avslutad verksamhet
  • köra motorbåt eller dyl. på ån.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 65 hektar
Karaktär: Lövskog, å
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings
kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

För mer information om naturreservatet, besök Nyköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.