Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nalavibergs gravfält

Nalavibergs gravfält

På en långsmal höjdrygg i västra Närke ligger länets största gravfält från järnåldern. Drygt 270 gravar ligger samlade i en öppen hagmark. Här växer många ståtliga gamla ekar jämte en rad olika växter som trivs i öppna, betade marker.

Fler än 270 gravar

Utmed den långsmala höjdryggen, en så kallad drumlin, finns minst 270 forntida gravar. Gravarna är uppdelade på tre gravfält och de ligger utmed en sträcka på cirka 1000 meter. Gravfälten är från järnåldern, cirka 500 före Kristus till 1050 efter Kristus. De äldsta gravarna ligger i söder och består av låga förhöjningar fyllda av sten, så kallade stensättningar. De yngsta gravarna ligger i norr och är formade som små kullar (högar).

Bebott sedan stenåldern

Människor har bott i det här området sedan stenåldern. De torra och fasta drumlinkrönen användes tidigt som boplatser och gravfält. På sluttningarna låg åkrar och betesmark. Gården Nalaviberg omtalades redan 1283. Då skänktes gården av Magnus Ladulås till biskop Anund i Strängnäs.

Gamla ekar

Området kring gravfälten består av tre naturreservat. Oxaryggen i söder, Nalavibergs ekäng i mitten och Broby äng i norr. Runt om gravarna växer många gamla ekar. Den artrika floran berättar att området länge använts som äng och betesmark.

Läs mer om naturreservatet Oxaryggen

Läs mer om naturreservatet Nalavibergs ekäng

Läs mer om naturreservatet Broby äng

Gravar undersökta av arkeologer

1978 undersöktes en gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben efter en människa. Där fanns också en glaspärla, en järnspik och en remsölja (liknande ett skärpspänne). Fynden pekar åt att den döde är från vikingatiden.

I den södra delen undersökte några studenter 1980 ett område med några gravar men man fann även spår av boplatser från stenåldern.

Begravningssed

Under järnåldern brändes de döda på gravbål. Först klädde man den döde i de bästa kläderna och man valde ut fina gåvor som skulle med till nästa värld. Sedan sattes elden på gravbålet och det brann kraftigt. Slutligen samlades de brända benen och resterna av gåvorna ihop och de lades i en grav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Viby 47, 50, 53, 156 med flera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Gravfälten vid Nalaviberg är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Gravfälten ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet (T 10).

Naturreservat
Gravfältet sträcker ligger i tre naturreservat, Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby än

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss