Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svepartorp

Svepatorp

I ett av bostadshusen på den gamla bergsmansgården Svepartorp har tiden stått stilla i över 100 år. Gården grundades på 1600-talet och hör till traktens äldsta. Omkring år 1830 fick gården ett nytt bostadshus. Stor möda lades ner på både snickeri och måleri. Att det mesta har bevarats orört ända till våra dagar gör huset unikt.

”Sweparens” gård

Gården Svepartorp ligger drygt en kilometer utanför det gamla gruvsamhället Ställberg, på en höjd med storartad utsikt över den omgivande skogsbygden. Namnet Svepartorp kommer troligen från gårdens grundare, Hindrich Påwelsson. Han var även känd under namnet ”Sweparen” och var en av de många finnar som invandrade till bygden under 1600-talet. Någon gång under 1600-talets andra hälft röjde han mark och etablerade ett jordbruk på platsen. Gården har även kallats ”Erlands” efter Erland Nilsson från Västergötland, som senare köpte gården av Hindrich.

Länge obebott

Det välbevarade bostadshuset är gårdens mangårdsbyggnad och byggdes troligen omkring år 1830. Huset har stått obebott sedan 1900-talets början. Att en så gammal byggnad fått stå orörd så länge och därmed bevarats även invändigt är ytterst ovanligt. De flesta likvärdiga gårdar har varit bebodda och därför förändrats i takt med nya generationers behov och inredningsideal. Förutom mangårdsbyggnaden består gården av ytterligare ett litet bostadshus samt flera ekonomibyggnader av varierande ålder.

Omsorg om detaljerna

Gården har bebotts av flera bergsmansfamiljer, kanske var det med pengar från järnhanteringen som huset byggdes? Helt klart är att den som byggde det nya bostadshuset ville ha något extra fint. Byggnaden är genomgående rikt utsmyckad med både målerier, tapeter och snickerier. Tittar man närmare på den handhyvlade röda lockpanelen som täcker ytterväggarna, så ser man att varje planka är både falsad och profilerad. Det är en paneltyp som idag är ytterst sällsynt. Invändigt finns ett rikt och välbevarat dekormåleri i form av stänkmålningar, ådringsmålningar och schablonmålningar med tillhörande, frihandsmålade bårder. Även snickeriet består av många välgjorda och omsorgsfullt utformade detaljer. Några för bergslagen typiska detaljer är byggnadens järnskorsten samt typen av tegelpannor som täcker taket, nämligen så kallat falstegel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Svepartorp är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2010

Ägare: Privat

Tänk på: Fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.

Svepartorp i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss