Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka ligger ganska avskilt i övergångsbygden mellan västra Närkes slätt- och skogslandskap. Kyrkan byggdes i en tid då kristendomen växte fram i Sverige. Det är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade medeltida träkyrkor. Den 700-åriga kyrkans yttre är ovanligt oförändrat.

En av Sveriges äldsta träkyrkor

Den lilla träkyrkan i Tångeråsa är en av ett tiotal träkyrkor som finns bevarade från medeltiden i Sverige. Tångeråsa kyrka har byggts i etapper. Dendrokronologiska dateringar av flera träprover från kyrkans trästomme visar att koret byggdes under slutet av 1290-talet och långhuset 50 år senare. Den timrade stommen skyddas idag av svarttjärade träspån. I ett tidigare skede har kyrkan även varit rödfärgad. Kyrkans väggspån har bytts vid olika tillfällen och speglar därför på ett intressant sätt kyrkans långa byggnadshistoria. Några av de allra äldsta väggspånen finns på ena korväggen. Spån som hittats inuti kyrkan med liknande form har daterats till 1300-talets början.

Spår efter medeltida väggmålningar

Det medeltida kyrkorummet var mörkt, kyrkans fönster var både få och små. Församlingen stod i dunklet och lyssnade på prästen som höll mässa och läste ur bibeln på latin. Invändigt var den medeltida kyrkan försedd med väggmålningar, åtminstone i koret. I samband med konservering av altartavlan år 2009 hittade man rester efter målningar på timmerväggen bakom altartavlan. Vi vet inte exakt när dessa målningar är gjorda, troligen någon gång under 1400-talet men de kan också vara äldre. Eftersom den medeltida kyrkans kor var avdelat från kyrkorummet var det troligen bara prästen och hans medhjälpare som såg dessa målningar. Med tiden blev dessa målningar omoderna och målades över med en gråvit färg, troligen någon gång under 1600-talet. Ytterligare rester efter korets medeltida målningar finns på två stockar under predikstolen, stockar som tidigare suttit i korets norra vägg.

Dopfunt från en äldre kyrka?

Under de 700 år kyrkan funnits på platsen har skiftande ideal och förändrade gudstjänstordningar satt sin prägel på kyrkorummet. Predikstol, läktare och bänkinredning är exempel på inredning som tillkommit genom åren. Under 1930-talet genomfördes en stor invändig restaurering. Då togs i stort sett hela den fornnordiskt inspirerade inredningen från 1880-talet bort och ersattes av en inredning som istället skulle efterlikna 1600–1700-talens kyrkorum. Kyrkans äldsta föremål är en stor dopfunt i sten, troligen är den från 1200-talets mitt. Kanske kommer den från en tidigare kyrka på platsen?

Familjen som satt sin prägel på kyrkan under 200 år

På den lilla kyrkogården finns en klockstapel från 1659 med en för medeltiden ovanligt stor klocka. Nordväst om kyrkan ligger en timrad bod som tidigare fungerade som vapenhus (byggt 1694) framför den 1805 igensatta sydingången. I kyrkogårdens nordostliga hörn står ett vitputsat gravkapell från omkring 1770. Det är byggt för familjen Falkenberg på den närliggande Trystorps gård. En gård som under lång tid var socknens största och mest betydelsefulla gård. Vid slutet av 1500-talet ägdes Trystorp av kyrkan men kom därefter att ägas av familjen Falkenberg under dryga 200 år (1603–1816). Släkten Falkenberg har bekostat en hel del av kyrkans invändiga inredning, såsom predikstol, orgel (länets äldsta!) och dopbord. Deras vapen finns målade på de främsta bänkarna i kyrkan, där också familjen satt vid sina besök i kyrkan.

Framför kyrkans ingång ligger en ovanlig gravsten, en så kallad stavkorshäll. Det är en medeltida gravsten, troligen reserverad för någon betydelsefull person. Strax intill kyrkan finns flera andra byggnader med anknytning till kyrkan; skola, fattigstuga, klockargård, kantorsbostad samt ett kyrkstall.

Tångeråsa kyrka och klockstapel

Kyrkan och den intilliggande klockstapeln från 1659. Bilden tagen hösten 2021 när kyrkan var nytjärad.

Läs mer

Mer om Tångeråsa kyrka finns att läsa i boken: Tångeråsa kyrka - en av Sveriges äldsta träkyrkor, Maria Sundström/Stenåsen kultur & kommunikation, 2011.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Film om Tångeråsa kyrka

Antikvarie Raoul Hjärtström tar med dig på en fascinerande tidsresa från medeltiden till våra dagar. Allt berättat utifrån en av länets mest spännande kyrkor, Tångeråsa kyrka i Lekebergs kommun. I det första avsnitt handlar det om kyrkans exteriör och vad den berättar. I avsnitt två handlar det om interiören och de långa berättelser som finns inne i kyrkan. I den tredje och sista delen i serien "Raoul berättar om Tångeråsa kyrka" handlar det om det om predikstolen, koret, en kamin, en orgel och en lite undanstoppad armatur och varför den hänger där den gör.

Film om Tångeråsa kyrka, del 1, Youtube. Länk till annan webbplats.

Film om Tångeråsa kyrka, del 2, Youtube. Länk till annan webbplats.

Film om Tångeråsa kyrka, del 3, Youtube. Länk till annan webbplats.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Edsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Vandringsled

Från Tångeråsa kyrka till Svartå herrgård går etapp 2 av Munkastigen.

Munkastigen är en 96 kilometer lång pilgrimsled som sammanfaller med delar av Bergslagsleden.

Munkastigen på Bergslagsledens webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss