Hidinge nya kyrka

Hidinge nya kyrka

Hidinge nya kyrka byggdes mellan 1865 och 1869. Den nya kyrkan ersatte då den mindre, medeltida kyrkan som ligger ett par kilometer österut. Den nya kyrkan uppfördes i nygotisk stil och har än i dag en välbevarad interiör.

Den medeltida kyrkan, Hidinge gamla kyrka, var alldeles för liten och en ny kyrka behövde byggas. Brukspatron Per Hinnersson skänkte mark invid landsvägen mellan Örebro och Karlskoga. Platsen utmed dåtidens landsväg samt gränsen mellan slätt- och skogsbygd var en lämplig plats att uppföra en ny kyrka.

Nygotisk kyrka

Den nya kyrkan ritades av arkitekt Carl Lundmark med viss hjälp av arkitekt Fridolf Wijnblad, båda från Örebro. Kyrkan uppfördes mellan 1865 och 1869 och det blev en stor nygotisk kyrka med rektangulär plan och korsarmar i norr och söder. I öster finns det välvda, femsidiga, fönsteromslutna koret.

Taket är lagt i skiffer och kalkstensväggarna som urpsrungligen var putsade är nu slammade. De långsmala fönstren är blyspröjsade.

Kyrkans inredning

Den nygotiska stilen går genom även i kyrkans inredning. Altarring, predikstol och psalmnummertavlor har en snidad nygotisk dekor i ek. Långhuset täcks av ett brutet trätak med synlig takstol. Ursprungligen var den målad i en avvikande färg.

Altaret var tidigare utsmyckat med ett ekkors men den nuvarande altaruppsatsen är i nygotisk stil med jugenprägel är från 1915. Istället för ekkorset tronar nu en Kristusbild utförd av bildhuggaren Charles Falk på det närbelägna Lanna stenhuggeri.

Orgeln byggdes 1872 av E.A. Setterqvist, Örebro.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hidinge socken och församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).