Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hallsberg är belägen nära järnvägsspåren och huvudgatan i Hallsbergs centrum. Kyrkan är byggd år 1944 efter ritningar av stadsarkitekten Lars Arborelius och är en av få kyrkor som byggdes på denna tid i Sverige.

Planerna för en ny kyrka i Hallsbergs stationssamhälle hade funnits i decennier och med hjälp av frivilliga finansiärer kunde kyrkan till slut byggas. Några kilometer österut ligger Hallsbergs sockenkyrka som på 1800-talet var centrum för den dåvarande socknen. När järnvägen 1862 drogs genom Hallsberg, några kilometer bort från sockenkyrkan, så behövdes en ny kyrka närmare samhället. Därför byggdes Adventskyrkan.

I närheten av kyrkan finns ett församlingshem och en före detta kyrkoherdebostad, som nu är pastorsexpedition. Kyrkan, kyrkoherdebostaden och församlingshemmet byggdes samtidigt och bildar tillsammans en välbevarad kyrkomiljö från 1940-talet.

Ett karakteristiskt torn

Utsidan på kyrkan är murad och putsad i svagt rosa färg, taken och det breda tornet med sin avsmalnande spira är beklätt med skiffer. Spiran fångar blickarna och är karaktäristisk med ett traditionellt formspråk. Kyrkan representerar en riktning inom svenskt kyrkobyggande där traditionell kyrkoarkitektur förenades med mer modernistiska inslag. Invändigt har kyrkan renoverats två gånger, 1971 och 1991, båda gångerna av arkitekt Jerk Alton. Kyrkorummet har rött tegelgolv och ett tredelat innertak av trä. Bänkinredningen är traditionellt sluten, under läktaren är inredningen öppen.

Vacker dopplats

På korväggen finns en nisch formad som en absid, där en relief av betong är framträdande. Den skapades av skulptören Rolf Kjellberg och heter ”Förkunnande”. Altaret består av huggen kalksten. På södra sidan av koret finns en dopplats med en dopfunt i sten under ett vackert målat litet glasfönster. Kyrkans orgel byggdes om 1998 av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund och det är kyrkans andra orgel. Samtidigt gjordes en omfördelning av utrymmet på läktaren. Orgelläktarens omålade fasad ger en idé av hur kyrkan ursprungligen såg ut, med trären och omålad inredning.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hallsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950).

Riksantikvarieämbetet har 1990 beslutat att även Adventskyrkan i Hallsberg ska skyddas enligt kulturmiljölagen.

Hitta hit

Adventskyrkan i Hallsberg är belägen nära järnvägsspåren och huvudgatan i Hallsbergs centrum.

Fler besöksmål

Cirka 600 meter från kyrkan finns Hallsbergs järnvägsstation, med ett stationshus från 1886 som idag är skyddat som byggnadsminne.

Hallsbergs järnvägsstation

Cirka 4 kilometer från centrala Hallsberg finns Sörby kvarn, en av länets bäst bevarade kvarnar med intakt vattenhjul på ena gaveln. Kvarnen är skyddad som byggnadsminne.

Sörby kvarn

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss