Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan Hallsberg

Adventskyrkan i Hallsberg är belägen nära järnvägsspåren och huvudgatan i Hallsbergs centrum och är byggd år 1944 efter ritningar av stadsarkitekten Lars Arborelius. Det är en de få kyrkor som byggdes på denna tid i Sverige. Några kilometer österut finns Hallsbergs sockenkyrka, som på 1800-talet var centrum för dåvarande socken. När järnvägen byggdes behövdes en närmare kyrka, varför Adventskyrkan kom till.

Planerna för en ny kyrka i Hallsbergs stationssamhälle hade funnits i decennier när man till slut med hjälp av frivilliga finansiärer kunde få kyrkan byggd. Tidigare hade man använt Hallsbergs sockenkyrka för gudstjänster men sedan järnvägen 1862 drogs genom Hallsberg, några kilometer bort från sockenkyrkan, så ville man ha en kyrka som låg närmare själva samhället. I närheten av kyrkan finns en före detta kyrkoherdebostad, som nu är pastorsexpedition, och ett församlingshem. Kyrkan, kyrkoherdebostaden och församlingshemmet byggdes samtidigt och bildar tillsammans en välbevarad kyrkomiljö från 1940-talet.

Ett karakteristiskt torn

Utsidan på kyrkan är murad och putsad i svagt rosa färg, taken och det breda tornet med sin avsmalnande spira är beklätt med skiffer. Spiran fångar blickarna och är karaktäristiskt med ett traditionellt formspråk. Kyrkan representerar en riktning inom svenskt kyrkobyggande där traditionell kyrkoarkitektur förenades med mer modernistiska inslag. Invändigt har kyrkan renoverats två gånger, 1971 och 1991, båda gångerna av arkitekt Jerk Anton. Kyrkorummet har rött tegelgolv och innertak av trä som är tredelat. Bänkinredningen är traditionellt sluten, och under läktaren är inredningen öppen.

Vacker dopplats

På korväggen finns en nisch formad som en absid, där en relief av betong är framträdande. Den skapades av skulptören Rolf Kjellberg och heter ”Förkunnande”. Altaret består av huggen kalksten. På södra sidan av koret finns en dopplats med en dopfunt i sten under ett vackert målat litet glasfönster. Kyrkans orgel byggdes om 1998 av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund, och det är kyrkans andra orgel. Man gjorde då också om dispositionen av utrymmet på läktaren. Just orgelläktarens omålade fasad ger en idé av hur kyrkan ursprungligen såg ut, med trären och omålad inredning.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hallsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950).