Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tingshuset i Kopparberg

Tingshuset i Kopparberg

Tingshuset i Kopparberg är en viktig karaktärsbyggnad i Kopparbergs historiska centrum. Det berättar tillsammans med andra byggnader runt omkring historien om ortens tillkomst och utveckling när gruvnäringen växte fram i området under 1600-talet.

Kopparfyndigheter lade grunden

Orten upplevde sin storhetstid under 1600-talet då man hittade kopparfyndigheter på platsen. Det var bergsmannen Mårten Finne som 1624 upptäckte det s k Ljusnarsbergsfältet i nuvarande centrala Kopparberg. Kopparfyndigheterna lockade en stor mängd nybyggare till platsen, framför allt kom en stor mängd invandrare från Finland till orten. Under det närmaste århundradet bröts inte bara koppar utan även silver, zink, bly och järn i området. Den sista gruvan i centrala Kopparberg lades ner 1975.

Det började med en gruvstuga

Gruvnäringens blomstring ledde till en befolkningsökning och bebyggelsen växte fram. Gruvor och hyttor anlades i snabb takt och snart fanns det en kyrkby. Det fanns behov av en samlingslokal och på platsen för dagens tingshus byggdes 1641 en gruvstuga. Gruvstugan fungerade som kontor för gruvfogden och här vägdes och räknades malmen som bröts i Kopparbergs gruvor. År 1744 meddelar Bergmästare Heike att gruvstugan är i mycket dåligt skick och ansöker om medel till renovering hos Bergskollegium.

Renoveringen gav ett rådhus

Först 1757 börjar arbetet med renoveringen av gruvstugan, ett så pass omfattande arbete att det kanske närmast kunde liknas vid ett nybygge. 1758 kan man flytta in i den ombyggda gruvstugan som nu kallas rådhus vilket tyder på att det varit en tämligen genomgripande ombyggnad. Exakt hur rådhuset såg ut vid den här tidpunkten är inte helt klarlagt. Men av kartmaterial från 1799 kan man se en byggnad med samma planform som dagens tingshus. Byggnadens utseende på 1870-tal finns dokumenterat genom ett fotografi. Den har då ingen fasadpanel men spåntäckt tak och tornet har samma utseende som idag.

Tingshuset får sin nuvarande form

En större renovering och ombyggnad sker åter 1893, då huset får sin funktion som tingshus. Arkitekten som anlitades var Fritz Eckert (1852-1920) som även gjorde ritningarna till den stora samtidiga ombyggnaden av Ljusnarsbergs kyrka. Eckert var arkitekt vid Överintendentsämbetet och blev intendent där år 1904. Bland kända byggnader han ritat kan nämnas Curmanska villan och Kungliga Hovstallet i Stockholm. Han ritade också flera nya kyrkor och svarade för åtskilliga kyrkorestaureringar. Det var nu huset fick sin originella arkitektoniska gestaltning i nationalromantisk stil. Tingssalen inreddes med dekorationer i form av schablonmönster och textremsor, s k språkband. Som tingshus användes byggnaden endast en kort tid, eftersom verksamheten centraliserades till Lindesberg. Istället blev tingshuset då kommunalhus och det används fortfarande av kommunen, bl a som turistbyrå. Den mycket välbevarade och för tiden karakteristiska nationella arkitekturstilen ger Kopparbergs tingshus ett mycket stort arkitekturhistoriskt egenvärde från både regionalt och nationellt perspektiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Tingshuset i Kopparberg är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2014.

Ägare: Ljusnarsbergs kommun.

Riksintresse:
Tingshuset ligger i den del av centrala Kopparberg som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Kopparberg (T 47).

Tingshuset i Kopparberg 
i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss