Grythyttans kyrka

Grythyttans kyrka

Grythyttans kyrka är en av länets typiska bergslagskyrkor – korsarmad byggnad i timmer med rödfärgade spånfasader. Kyrkan byggdes på 1630-talet i samband med att man hittade silver i trakten och många skogsfinska nybyggare slog sig ner i de omgivande skogarna.

Bergslagens röda kyrkor

Bergslagens rödfärgade och spånklädda timmerkyrkor skiljer sig markant från slättbygdens ofta vitputsade stenkyrkor. De flesta är uppförda under 1600-talet, då befolkningen ökade i samband med bergshanteringens uppsving och invandringen av skogsfinska nybyggare.

Kyrkan får korsarmar

Grythyttans kyrka ligger vid torget i Grythyttans samhälle och är Grythyttans äldsta byggnad. Den byggdes 1632 men var snart för liten. Knappt 50 år senare byggdes kyrkan ut med korsarmar och fick en korsformad plan med takryttare över korsmitten. Under 1770-talet byggs kyrkan återigen om då bland annat takryttaren rivs och istället byggs ett torn i väster. Kyrkan är byggd i liggtimmer och klädd med spån som målats med röd slamfärg. Taket har tidigare varit klätt med spån men det ersattes i början av 1900-talet av skiffer från det lokala skifferbrottet.

Tidens spår inuti kyrkan

Även invändigt har kyrkan genomgått flera förändringar. Tunnvalvet i taket fick sin nuvarande form vid ombyggnaden på 1770-talet. De äldre slutna bänkraderna byttes ut mot öppna i under 1900-talets första årtionde. Bänkdörrarna återanvändes som väggpanel. Kyrkans äldre takmålningar täcktes 1953 av nuvarande brädtak med vita molnformationer påmålade. Troligen har väggarna i äldre tid varit dekorerade med målningar. Rester av dessa målningar kan idag ses på norra korväggen där en del av timret frilagts. Målningen är utförd med limfärg direkt på timret.

Äldre gravar

Kyrkogården intill används inte längre men här finns bevarade gravplatser från 1700- och 1800-talen som vittnar om den bergshantering som präglat orten under en lång tid.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Grythyttans församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar centrala Grythyttan (T 43).