Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rosta

Rosta stjärnhus

Bostadsområdet Rosta är ett av Sveriges bästa exempel på efterkrigstidens byggande av välfärdssamhället. De stjärnformade hyreshusen var arkitekterna Backström & Reinius egen uppfinning. Både lägenheterna och kringmiljön planerades noga för att skapa en god och trygg miljö, anpassade för att underlätta hushållsarbetet såväl som barnens lek.

Örebros första bostadsområde

Stjärnhusen i Rosta byggdes under åren 1948–52 av det nybildade kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Stiftelsen Hyresbostäder (nuvarande Örebrobostäder, ÖBO). En viktig drivkraft i byggprojektet var den socialdemokratiske politikern Harold Aronsson, som även hade en viktig position i stiftelsen. Det anordnades en arkitekttävling och det vinnande förslaget kom från stockholmsarkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Området kom att uppmärksammas i hela landet och även internationellt för sina nya och uppfinningsrika lösningar.

Stjärnhuset

Det förslag som Backström & Reinius presenterade bestod av deras egna uppfinning, stjärnhuset. Tre huskroppar sammanfogades med ett gemensamt trapphus. På så sätt uppstod en stjärnformad plan. Stjärnhusen hade tidigare byggts i Gröndal i Stockholm. Här i Rosta utvecklade arkitekterna sin stjärnhusidé vidare. Husen sattes samman till två långa, halvöppna slingor som omsluter två större parker. Stjärnhusplanen skapade även små, intima gårdar närmast intill husen.

2-rum och kök vanligast

Husen byggdes i tre våningar med delvis inredda vindar. Formspråket var traditionellt, med sadeltak, tvåluftsfönster och ljusa gavelhörn och fönsterinramningar. De spritputsade fasaderna färgsattes av en dansk arkitekt. Genom att variera stjärnuddarnas längd kunde arkitekterna variera lägenheternas storlek. Totalt byggdes 1340 lägenheter i området, från 1 rum och kokvrå till 5 rum och kök. Vissa av de lite större lägenheterna hade även ett uthyrningsrum, ett rum med egen ingång från trapphuset. Tyngdpunkten lades på 2- och 3-rumslägenheter. Flest var 2-rummarna, mer än hälften av det totala antalet lägenheter bestod av 2 rum och kök.

Barnfamiljerna i centrum

Barnfamiljerna var den viktigaste målgruppen och de hade förtur i bostadskön. I området fanns från start flera lokaler med olika barnverksamheter och här öppnade Sveriges första ungdomsgård. I områdets parker byggdes många lekplatser, tennisbana, fotbolls- och bouleplan samt uteplatser.

Ett höghus för ensamstående

I området byggdes även ett så kallat punkthus, ett 11 våningar högt hus som kom att bli stadens först höghus. I linje med tidens stora debattfråga, hur man bäst avlastade den yrkesarbetande husmodern i hemmet, fanns från början planer på ett kollektivhus samt hembiträdesvåningar i området. Det höghus som till slut byggdes, var dock inte tänkt för pigor utan för ensamstående. Huset innehöll därför enbart smålägenheter på 1 rum.

Trafik och service

Inom området skulle all service finnas. När området var nybyggt fanns till exempel skola, daghem, panncentral, tvättcentral, kemtvätt samt en rad olika butiker. Trafiken leddes in via två mindre gator, planerade för att omöjliggöra alltför höga hastigheter. Under 60-talet hade trafiken ökat markant och blev alltför livlig inuti området. Problemet löstes genom att biltrafiken leddes om till en nybyggd gata på husslingornas utsida. Samtidigt byggdes även fler parkeringsplatser i området.

Dags för ansiktslyftning

Under 1980-talet var området i behov av upprustning och en renovering startades. Efter en första provetapp utvärderades åtgärderna. Stark kritik strömmade in från vitt skilda håll om att åtgärderna var för ingående och skadade bebyggelsens ursprungliga karaktär. I den fortsatta renoveringen togs därför större hänsyn till områdets kulturhistoriska värden. Till exempel togs särskilda hissar fram för att passa i områdets speciella trapphus. De installerades i ungefär var tredje uppgång. Höghusets smålägenheter slogs samman till två rum och kök och används idag som äldreboende. Under 1990-talet byggdes ett flertal små friliggande tvättstugor runt om i området liksom ett sophus på varje förgård.

Från barnfamiljer till ensamstående

Sedan bostadsområdet byggdes har både samhället och våra krav på standard ändrats. En lägenhet på 2 rum och kök anses idag för liten för en barnfamilj. De välplanerade lägenheterna som byggdes för barnfamiljer har istället tagits över av unga par och singlar. Nästan ¾ av det totala antalet boende i området består kring år 2010 av ensamstående.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Byggt: år 1948–52

Stjärnhus: 130 st

Lägenheter: 1 589 st (ursprungligen 1 340 st)

Riksintresse:
Bostadsområdet Rosta ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Rosta (T 21).

Fler besöksmål

Rosta är med i vår utflyktsguide till 1900-talets kulturmiljöer.

Utflyktsguider till länets kulturmiljöer

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss