Gamla landshövdingestallet

Det gamla landshövdingestallet på Olaigatan 23 är från år 1771. Det är en av få byggnader i Örebro som finns kvar från tiden före den stora branden 1854. Byggnaden har fram till början av 1900-talet använts som stall av Örebro läns landshövdingar men fungerar idag som undervisningslokal för Karolinska skolan.

Det gamla landshövdingestallet ligger vid Olaigatan i centrala Örebro. Det är en stenbyggnad i en våning med inredd vind. Den byggdes 1768-1771 som stall och vagnshus åt dåvarande landshövdingen i Närkes och Värmlands län, Johan Abraham Hamilton. Troligen var det överintendenten K J Cronstedt som stod för utformningen.

Stallet blir skola

Byggnaden fungerade som landshövdingestall fram till 1906. Ett år senare gjordes en ombyggnad av stadsarkitekten Magnus Dahlander. Stallet inreddes med två klassrum samt ett bibliotek för Karolinska läroverket. Ovanför dörren står inskriptionen ”MDCCCCVII” (1907). Idag utnyttjas hela byggnaden för skolans musikundervisning.

Byggnadens förändringar

Eftersom byggnaden använts som skollokaler under en lång period har flera förändringar skett både ut- och invändigt. Bland annat har den stora dubbelporten mot gatan murats igen och ersatts med ett fönster. Detta gör att stallkaraktären till viss del försvunnit. Det som finns kvar invändigt från 1907 års ombyggnad är panel i tambur, förstuga och de båda rummen. I rummen finns äldre dörrar bevarade. Också trappan i konststen med räcke i koppar och gjutjärn är bevarad.

En ovanlig byggnad

Idag finns bara ett fåtal byggnader kvar i Örebro som vittnar om epoken innan den stora branden 1854. Det gamla landshövdingestallet utgör, tillsammans med Arbetshuset, en kvarleva av den miljö som präglade området under den andra delen av 1700-talet. Stallet är dessutom den enda kvarvarande resten av flera byggnader som hade ett direkt samband med slottet och som uppfördes av landshövding Hamilton. Landshövdingestallet tillhör en kategori byggnader som före motortrafikens genombrott var ett vanligt inslag i staden. Dessutom är det en påkostad byggnad uppförd för länets högsta ämbetsman.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Före detta Landshövdingestallet är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2000

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaden ligger även i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Gamla 
landshövdingestallet 
i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss