Högens gravfält

Högens gravfält

Högens gravfält, ett gravfält från perioden precis i övergången från äldre till yngre järnålder.

Högens gravfält eller Högan, som många kallar det, är ett järnåldersgravfält med 16 gravar. De flesta av gravarna, 13 stycken, är högar medan tre är lägre stensättningar.

På andra sidan vägen finns ytterligare två högar. Ytterligare en gravhög har blivit borttagen i samband med breddning av vägen som skär rakt genom gravfältet. Den borttagna gravhögen undersöktes och daterades till folkvandringstid–vendeltid.

Hembygdsgård

Bakom gravfältet finns även Västernärkes Hembygdsförenings hembygdsgård Högan. Hembygdsgården invigdes 1943 och består av äldre allmogebyggnader som flyttats dit från olika platser i västra Närke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Edsberg 76 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: 16 synliga gravar

Gravtyp: Högar, stensättningar

Tidsålder: Yngre järnålder (400–1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Högens gravfält är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Högens gravfält ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet (T 10).

Hitta hit

Fler besöksmål

I närheten finns även Riseberga klosterruin, en spännande ruin som berättar om nunnornas liv inom cistercienserorden.

Läs mer om Riseberga klosterruin

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss