Högens gravfält

Högens gravfält

Högens gravfält, ett gravfält från perioden precis i övergången från äldre till yngre järnåldern

Högens gravfält eller Högan som många kallar det är ett järnåldersgravfält som består av 16 gravar. De flesta, 13 stycken är högar medan tre är lägre stensättningar.

På andra sidan vägen finns ytterligare två högar och en har blivit borttagen i samband med breddning av vägen som skär rakt genom gravfältet.

Den borttagna högen undersöktes och daterades till folkvandringstid - vendeltid.

Hembygdsgård

Bakom gravfältet finns även Västernärkes Hembygdsförenings hembygdsgård Högan. Hembygdsgården invigdes 1943 och består av ditflyttade äldre allmogebyggnader. Det är en livlig verksamhet i hembygdsföreningen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Edsberg 76 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: 16 synliga gravar

Gravtyp: Högar, stensättningar

Tidsålder: yngre järnålder (400 – 1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Högens gravfält är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Högens gravfält ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. Drumlinområdet, T 10.