Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Edsbergs kyrka

Edsbergs kyrka

På en ås i det öppna åkerlandskapet ligger en av Närkeslättens bevarade medeltida stenkyrkor. Edsbergs kyrka byggdes troligen som en privat gårdskyrka men har sedan dess byggts om och till under århundradena fram till idag. Tydliga spår efter den äldre kyrkans mindre kor syns utvändigt på den dagens korvägg.

Medeltida gårdskyrka?

Edsbergs kyrka byggdes under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. I tornets andra våning finns ett kapell, troligen avsett för byggherren och hans familj. Kanske var det en storman i trakten som byggde kyrkan som sin gårdskyrka? Rester efter tornkapell finns bara i två andra kyrkor i länet: Gräve och Knista.

Kyrkan byggs ut

Koret breddades under senmedeltiden till samma bredd som långhuset. Fram till år 1901 var kyrkan putsad utvändigt men knackades detta år ner i samband med en renovering. Samtidigt byttes det gamla spåntaket ut mot skiffer. Ingången till kyrkan sker idag genom tornet. Men i södra långväggen finns en medeltida trädörr med smidesbeslag, troligen utflyttad från den ursprungliga södra väggen i samband med att kyrkan utvidgades till nuvarande storlek år 1650.

Spår efter olika tider

Invändigt består kyrkorummet av två salar, så kallade skepp, med medeltida valv i norra delen och valv från 1600-talet i den södra delen. Interiören präglas av många olika årsringar. Både altaruppsats och predikstol är från 1680-talet, den senare skänkt av dåvarande ägarinnan till Riseberga, Elisabeth Ryning. Bänkinredningen sattes in i samband med 1912 års renovering medan dörrarna till den äldre bänkinredningen sitter som panel på kyrkans väggar.

Koppling till Riseberga kloster

Edsbergs kyrka hörde under medeltiden till Riseberga kloster. När kyrkan byggdes ut år 1650 hämtades stenarna till tillbyggnaden från klostret. En tidigmedeltida ornerad kolonn fanns under ett par hundra år på kyrkogården, senare inuti kyrkan. Den kallas Risebergakolonnen och sägs komma från den äldsta kyrkan i Riseberga. Denna unika och mycket märkliga kolonn finns idag på Örebro läns museum.

Riseberga klosterruin

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Edsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Edsbergs kyrka ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet (T 10).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss