Älvhytte missionshus

Älvhytte missionshus

Älvhytte missionshus är ett mycket välbevarat exempel på alla de frikyrkobyggnader som byggdes i länet under början av 1900-talet. Missionshuset har en mycket stark lokal prägel. Det byggdes av byns innevånare under ledning av en lokal byggmästare och speglar även genom sin utformning på ett tydligt sätt den lokala byggnadstraditionen.

Under mitten av 1800-talet växte sig den frikyrkliga väckelsen stark inom Örebro län. Behovet av egna samlingslokaler ledde till att missionshus och kapell började byggas. Dessa byggnader uppfördes som regel med frivilliga krafter och under knappa ekonomiska omständigheter. På landsbygden fick de en enkel och anspråkslös utformning med tydlig förankring i den lokala byggnadstraditionen. Först under 1900-talet blev den kyrkliga prägeln allt tydligare. I städerna däremot fick frikyrkobyggnaderna från början en mer påkostad och medveten arkitektonisk utformning.

Missionshuset på Kattfotakullen

I Viker började frikyrkorörelsen växa sig stark under 1800-talets senare del, den var som starkast under början av 1900-talet. Älvhytte missionshus byggdes på frivillig väg genom Älvhytte missionsförening och invigdes 17 mars 1921. Bygget bekostades med hjälp av insamling bland byborna jämte bidrag från Karlsdals bruk samt några föreningar. Byggnaden uppfördes vid vägen mitt i byn Älvhyttan, på en liten kulle som kallats Kattfotakul. Tomten uppläts från den intilliggande gården av Karolina Sjöblad. Byggmästare var Lars Erik Larsson från Älvhyttan. Missionshusets stomme kommer från en gammal loge, takpannorna i cement är av lokal tillverkning. Älvhytte missionsförening anslöt sig år 1963 till Nora missionsförsamling, som 1984 skänkte byggnaden till Vikers hembygdsförening.

Målare Wiberg från Älvhyttan

Missionshuset har en enkel utformning och dess stildrag speglar egentligen främst det sena 1800-talets trähusbyggandet på landsbygden. Missionshuset innehåller, förutom själva missionshussalen, en lägenhet om ett rum och kök. Lägenheten nyttjades ursprungligen som bostad för evangelister och predikanter. Missionshussalen har en utformning som är typisk för sin tids missionshus. Där finns ett podium med en enkel talarstol. Salen har en ursprunglig dekorationsmålning som är utförd av målaren Fredrik Wiberg. Målare Wiberg, som han kallades, var bosatt i Älvhyttan och kom att bli den siste bygdemålaren i trakten. Han har också målat en stor trätavla med en bibeltext som hänger på väggen bakom podiet. Älvhytte missionshus har som helhet en mycket välbevarad ursprunglig karaktär, inte minst till det yttre. På platsen finns ett välbevarat mindre uthus.

Här kan du läsa mer om byn Älvhyttan.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Älvhytte missionshus är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2009

Ägare: Vikers hembygdsförening