Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örebro järnvägsstation

Örebro järnvägsstation Centralen

Stationsbyggnaden vid Örebro central är en av de många stationshus i landet som ritats av arkitekten A W Edelsvärd.

Järnvägen Hallsberg – Örebro stod klar 1862. Banan blev en viktig förbindelse mellan Västra stambanan (Stockholm – Göteborg) och den privata Köping – Hults järnväg. Stationsbyggnaden i Örebro uppfördes samtidigt med järnvägen och invigdes 1862.

Edelsvärds stationshus

Arkitekt till stationsbyggnaden var Adolf Wilhelm Edelsvärd. Denne var under åren 1855-1895 Statens järnvägars chefsarkitekt, vilket innebär att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning. Edelsvärd var engagerad i tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk, men kom som arkitekt främst att få betydelse för träbyggande i de former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd.

Välbevarat trots ombyggnader

Stationshuset är utvändigt relativt välbevarat, men visar också prov på senare tiders ombyggnader som speglar järnvägstrafikens utveckling i Örebro och i hela landet. Tillbyggnaderna gjordes efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall. Byggnaden har under 1990-talet genomgått en utvändig upprustning samt en större invändig ombyggnad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Örebro järnvägsstation är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2005.

Ägare: Jernhusen AB.

Riksintresse: Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Örebro järnvägsstation 
i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss