Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Längbro kyrka, Örebro

Längbro kyrka

Hos Längbro kyrka från 1901, finns tornet på sidan av långhuset. I kyrkans inre finns en mängd bibliska målningar utförda av Sven-Bertil Svensson 1982. En glasmålning i västgavelns fönster visar kyrkomusikens skyddshelgon.

I Örebros västra utkanter ligger Längbro kyrka av rött tegel och med gråsvart skiffertak. Kyrkan ligger nära den skogsklädda Karlslundsåsen och den stora kyrkogården, utvidgad i etapper, har till stor del skogsterräng. Kyrkan ligger centralt placerad på kyrkogårdens äldsta del.

Cirkelrunda målningar på hög höjd

Besökare som kommer in genom den västra porten, genom vapenhuset, möts ett ovanligt utformat kyrkorum. Takstolen är synlig och taket som öppnar sig uppåt, är blåmålat med gröna detaljer. Det är ett så kallat kassettak som ger ett ”rutigt” intryck. I kontrast till det färgstarka taket framträder särskilt tydligt den ljusa släta ytan hos valvet som inramar öppningen mot koret. Taket i koret är välvt, och högt däruppe finns tre målningar, inskrivna i varsin cirkel. Mittbilden visar Kristus, medan cirklarna på vardera sidan om honom visar dels Maria, dels Johannes Döparen. I koret finns också glasmålningar. Dessa är från 1901 och har motiven Kristi födelse, Korsfästelsen och Himmelsfärden. Hos ett fjärde fönster är motiven enbart ornamentala.

Interiör i Längbro kyrka

Läktare med bibliska bilder

Kyrkorummet har tre olika läktare och på samtliga läktarbarriärer finns färgstarka målningar som påminner om ikoner. På den norra läktaren visar bilderna händelser ur Jesu liv – från Nya Testamentet – medan den södra läktaren har bilder av motsvarande profetior i Gamla Testamentet. På läktaren i väster finns en mittscen – Kristi födelse – som omges av Marie bebådelse med ängeln till vänster och Jungfru Maria till höger om födelsescenen. Längst till vänster på västläktaren finns tre motiv från Gamla Testamentet, vilka förebildar de tre motiven ur Nya Testamentet längst till höger på denna läktarbarriär.

Inspiration från den bysantinska konsten

Kyrkorummet är alltså rikligt försett med målade bibliska motiv och konstnären bakom samtliga läktarbilder – liksom målningarna högt uppe i korvalvet – är Sven-Bertil Svensson, född 1937 och verksam sedan 1954. Som kyrkokonstnär finns han representerad i mer än 80 kyrkor i Sverige, i Örebro även i Adolfsbergs kyrka. Målningarna i Längbro är utförda 1982 och de har en bysantinsk prägel. Med detta menas att målningarna har mycket av den statiska och stiliserade karaktär som kännetecknar den bysantinska konsten. Denna växte fram ur den grekiska konsten, men blev mindre dynamisk och mindre realistisk än gamla tiders grekiska konst. Det bysantinska rikets huvudstad var Bysans (nuvarande Istanbul) och konstriktningen med i huvudsak kristna motiv, tog sin början vid mitten av 500-talet.

Fönster med skyddshelgon

På den västra läktaren finns orgeln med tillkomstår 1935 och genom en öppning i raden av orgelpipor syns västgavelns fönster med glasmålning. Motivet är Sankta Cecilia. Hon är sedan 1584 kyrkomusikens skyddshelgon och hennes helgondag är den 22 november. Hon är ett kristet helgon som led martyrdöden i Rom, troligen i början av 200-talet. Sankta Cecilia avbildas ofta med en orgel och i denna glasmålning håller hon ett musikinstrument – med små orgelpipor – i sin vänstra hand. Målningen domineras färgmässigt av blått men där finns även gyllengult samt röda inslag. Glasmålningen tillverkades i München 1954 och monterades i Längbro kyrka 1958.

Arkitekt: Magnus Dahlander

Kyrkans inre har förändrats i etapper. Rummets nuvarande utseende är till stor del resultatet av två olika renoveringar, den ena vid slutet av 1960-talet och den andra 1981–82. I båda fallen var Jerk Alton, Kumla, arkitekt. Det yttre hos kyrkan är i stort sett oförändrat sedan byggnadsåren 1900–1901. Arkitekten som ritade Längbro kyrka var Magnus Dahlander. Han var född i Säter och är upphovsman till en lång rad byggnadsverk. Dahlander var även stadsarkitekt i Örebro under åren 1899–1914.

Tegel med dekorationer i vitt

Tornet hos denna kyrka är placerat på sidan av långhuset, i söder. Planformen är därmed asymmetrisk; en korsarm i norr fungerar som motpol till tornet. I öster finns en ovanligt hög femsidig absid. Kyrkan är uppförd av tegel från det gamla Marks tegelbruk i Örebro och har drag av både jugendstil och baltisk tegelgotik. Dekoren på de smidesbeslagna portarna är exempel på jugendstilen medan de talrika blinderingarna är exempel på drag från tegelgotiken. Blinderingarna, som är vitkalkade grunda försänkningar i murytan, är tillkomna som ren dekoration. Den baltiska tegelgotiken var en senmedeltida företeelse inom Östersjöområdet och stilen omfattade såväl kyrkor som profana byggnader.

Gravplatser i tallskog

Söder om Längbro kyrka finns en prästgård från 1904 med samma stildrag som kyrkobyggnaden har. På den äldre delen av kyrkogården finns, norr om kyrkan, särskilt välbevarade äldre gravkvarter med högt historiskt värde. De yngre delarna av kyrkogården breder ut sig under högresta tallar med ett rikt fågelliv. Här kan man säga att det är en skogskyrkogård.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Längbro församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Fler besöksmål

Söder om Längbro kyrka finns kulturreservatet Karlslund, en herrgårdsmiljö med intressant industrihistoria.

Karlslund

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss