Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stadra gård

Stadra gård

Stadra gård ligger vid den södra stranden av sjön Grecken. Gården är ett välbevarat exempel på bergslagens större herrgårdar. Den välbevarade gårdsmiljön innehåller byggnader från flera århundraden och speglar tydligt gårdens verksamhet inom bergsbruk och jordbruk. Den stora ladugården används idag som teaterlokal.

Torp för färjekarlen

Gårdens historia är starkt sammankopplad med bergsbruket som etablerades i trakten under 1600-talet. Den första bebyggelsen på platsen tillkom när en väg för transporter mellan Nora och Grythyttan byggdes i mitten av 1600-talet. Under tiden man byggde sträckan mellan Stadra och Grythyttan användes sjövägen från Stadra upp till Kärvingeborn för bergsbrukets transporter. Färjekarlen Kristian Johansson var därför den förste som bodde i Stadra, i ett nybyggd torp.

Bergsbruket etableras

När vägen var färdig 1658 köptes torpet i Stadra av Anders Hindersson, en rådman i Nora. Han fick tillstånd att anlägga ett ränneverk där malm bearbetades till smidbart järn. Verket låg vid Finnå, en halv mil norr om Stadra. Hindersson fick med tiden ekonomiska svårigheter och sålde 1666 bruket till Alexander Buchan, en handelsman från Stockholm. Buchan fick tillstånd av Bergskollegiet att bygga om ränneverket till en stångjärnshammare. I och med detta fick platsen namnet Finnå bruk. Det har också benämnts Avdala bruk.

Bruket och egendomen växer

Under 1700- och 1800-talet växte både bruket och egendomen genom strategiska köp. Vid slutet av 1800-talet ägde gården, förutom Finnå bruk, andelar i flera hyttor, gruvor och skogsområden. I mitten av 1800-talet köptes halva bruksrörelsen av ägaren till Grythytte skifferverk: Häradsdomare C.E. Carlsson. Han lade ner hammaren vid Finnå 1860, men hyttorna drevs vidare ytterligare några decennier. På 1920-talet hade järnbruket upphört men skifferverket producerade takskiffer in på 2000-talet.

En stor gård med många hus

Vid början av 1800-talet var Stadra en gård med relativt många hus, där varje hus hade sin funktion. Bruksherrgården är en timmerbyggnad från 1756 och invändigt finns ännu delar av inredningen från den tiden kvar. Även en av de tirade flygarna är från 1700-talet. År 1901 moderniserades herrgårdsbyggnaden och putsades utvändigt. Timmerflygeln byggdes om till arbetarbostäder vid samma tid. Den monumentala ladugården från 1870-talet vittnar om att även jordbruket var en omfattande verksamhet vid bruksherrgården.

Sjön Grecken är ett viktigt inslag i gårdsbilden vid Stadra. Sjön vittnar om den tid då vattnet var en viktig transportväg för bergsbruket. Flera intressanta hus ligger vid stranden. Järnboden är ett värdefullt dokument över den långa tid då vattnet. Det lilla badhuset från 1860-talet är gott exempel på sin tids genomarbetade träarkitektur. I närheten finns ett par båthus. Karaktäristiskt för gården är de många skiffertaken som vittnar om samhörigheten med Grythytte skifferverk.

Gårdsmiljön vid Stadra har tidigare inramats av en stor park- och trädgårdsanläggning. Idag är parken förändrad och förenklad. Det går fortfarande att uppleva vissa delar och det finns dokument som visar hur parken tidigare varit gestaltad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stadra gård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2007.

Ägare: Privatägd.

Stadra gård i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss