Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bron i Åtorp

Bron i Åtorp

I Åtorp finns länets längsta och vackraste stenvalvsbro. Med hela fem spann leder bron den gamla Letstigen över Letälvens vatten.

Länets längsta stenvalvsbro

Sedan 1817 leder en imponerade stenvalvsbro över älven, Letälvsbron. Bron med sina fem spann är den längsta och bäst bevarade stenvalvsbron i Örebro län. Vid östra brofästet finns inskriptioner från 1751, vilka förmodligen syftar på en tidigare träbro som låg en bit norrut.

Ett gammalt vadställe

Här i Åtorp har landsvägen korsat älven under lång tid, tidigast fanns här ett enkelt vadställe. Den gamla Letstigen finns belagd i skrifter från 1520-talet. Under medeltiden fanns här i närheten ett kapell, där resande kunde stanna och be en bön mot alla faror längs den fortsatta färden. Samhället Åtorp växte fram kring den nya kyrkan, Nysunds kyrka, som började byggas under 1600-talets början (läs mer om Nysunds kyrka). Namnet Åtorp, nämnt i skrifter redan på 1500-talet, visar att Letälven tidigare har kallats för å.

Vägar och broar genom historien

De äldsta färdvägarna gick på åskrön och längs vattendrag. Det var ofta lättare att ta sig fram på vatten än på land. Allra bäst gick det att färdas vintertid på snö och is. Över rinnande vatten tog man sig med hjälp av flottar och färjor och över sankmarker lade man kavelbroar av ris och trästockar. Senare började man bygga broar av trä, kanske redan på vikingatiden. På 1600-talet förbättrades de viktigaste vägarna så att man kunde resa med häst och vagn. Stenvalvsbroar blev vanliga på 1700-talet och byggdes under hela 1800-talet. Omkring 1900 började man bygga broar i betong. På 1950- och 60-talet hade bilen blivit vanlig och de stora vägbyggena tog fart, det var nu det moderna vägnätet byggdes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Längd: 98 meter

Bredd: 7 meter (mitten)

Fornlämning
Stenvalvsbron i Åtorp är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Fornlämningsnr: Nysund 2:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss