Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nysunds kyrka

Nysunds kyrka

I det lilla samhället Åtorp ligger Nysunds kyrka. Den spånklädda, tjärade timmerkyrkan började byggas under början av 1600-talet. Förutom en vacker kyrkogård med många äldre gravar är kyrkan väl värd ett besök även invändigt.

Ett medeltida kapell för vägfarare

Där den gamla landsvägen korsar Letälven fanns troligen redan under medeltiden ett litet kapell, Skogsbo kapell, som stod på den till Riseberga kloster hörande egendomen Sunds ägor. Kapellet fungerade troligen som ett andaktsställe för vägfarande på Letstigen mellan Värmland och Närke. Några spår efter detta medeltida kapell har inte hittats.

Kring den nya kyrkan växer Åtorp fram

I början av 1600-talet påbörjades ett nytt kyrkbygge. En liten timrad kyrka med torn i väster stod färdig år 1639. Kring kyrkan växte ett litet samhälle fram, Åtorp, med klockargård, sockenstuga och gästgivaregård. Handlare och hantverkare bosatte sig här och invånarnas antal ökade. Den nya kyrkan byggdes ut redan på 1680-talet och på 1730-talet var dags igen, då försågs kyrkan med korsarmar. En sakristia byggdes till år 1758.

Årsringar efter restaureringar

Kyrkan bär spår av flera restaureringar. Väggar och tak samt en del av inredningen vitmålades år 1840. En större invändig restaurering, med Bror Almqvist som arkitekt, genomfördes år 1913. Vid detta tillfälle togs de gamla målningarna fram igen på väggar och i valv. Från denna tid är även nuvarande bänkinredning. Nästa restaurering genomfördes år 1971 med Ove Hidemark som arkitekt. Nu återställdes en del av den ursprunglig färgsättning, liksom den stora draperimålningen bakom koret.

Välbevarade målningar

Utvändigt är kyrkan klädd med tjärade träspån. Tittar man noga ser man att det finns många olika former på spånen, tillkomna under olika tider. Invändigt är kyrkan ovanligt välbevarad, bland annat kan de intakta takmålningarna från 1747 nämnas. De är målade av den kände karlstadsmästaren Petter Mård. Även i sakristian finns rikt målade väggar och tak.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Karlstads stift

Församling: Nysunds församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss