Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Spökkullens gravfält

Spökkullen gravfält

På tre höjdkullar i det annars öppna odlingslandskapet ligger tre gravfält från järnåldern. Tillsammans finns här cirka 100 gravar i olika former.

Tre kullar med gravfält

Spökkullen är ett gravfält på tre kullar. De två i norra delen närmast vägen och nära parkeringsplatsen består av 5 respektive 14 gravar. Det södra gravfältet är större och innehåller 75 gravar. Gravarna kom till under järnåldern och är mellan 1000 och 1600 år gamla. År 1907 undersöktes 11 gravar och i dem låg brända människoben och bitar av lerkärl som benen legat i. Med sig som gåvor har de döda fått en järnkniv, nålen till ett ringspänne av brons och en benkam som nu är i bitar.

Under järnåldern brändes de döda på gravbål. Först kläddes den döde i de bästa kläderna och fina gåvor valdes ut som skulle med till nästa värld. Sedan sattes elden på gravbålet och det brann kraftigt. Slutligen samlades de brända benen och resterna av gåvorna ihop och de lades i en grav.

Olika typer av gravar

På gravfälten finns en blandning av olika typer av gravar. Bland annat högar, runda, kvadratiska och rektangulära stensättningar, en treudd, en domarring och en rest sten. Gravarna placerades ofta på naturliga höjder eller åsar och de låg i anslutning till en gård eller by.

Ett rikt växt- och djurliv

Det finns ett rikt djur- och växtliv på gravfältet och det visar att gravfältet har varit betesmark under lång tid eller att gräs och örter samlats till vinterfoder åt boskapen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämningsnr: Knista 3:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Spökkullen är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Spökkullens gravfält ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. Drumlinområdet (T 10).

Hitta hit

Fler besöksmål

Norr om Spökkullen ligger Knista kyrka, en av länets äldsta kyrkor. I kyrkomiljön finns även en fattigstuga från 1700-talet.

Knista kyrka

I närheten finns även Bergaskogen, ett kommunalt naturreservat.

Bergaskogen

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss