Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hackvads kyrka

Hackvads kyrka

På en höjdrygg i det böljande drumlinlandskapet i Västernärke ligger Hackvads kyrka med tillhörande kyrkogård. Det är en av länets medeltida kyrkor. Idag präglas kyrkan av den välbevarade jugendstil kyrkan fick 1909–10, då kyrkan återuppbyggdes efter en brand några år tidigare.

Trots att Hackvads kyrka i grunden är en medeltida kyrka framstår den som den mest helgjutna jugendkyrkan i Örebro län. På platsen byggdes troligen under 1100-talet en liten stenkyrka med torn. Under 1700-talets senare del var kyrkan både för lite och i dåligt skick, varför den delvis förnyades. Det medeltida tornet behölls av kostnadsskäl.

Kyrkan återuppbyggs efter brand

1902 förstördes kyrkan till stora delar av en brand och endast murarna blev kvar. Under åren 1909–10 återuppbyggdes kyrkan i den för tiden populära jugendstilen. Arbetet leddes av Magnus Dahlander som då var stadsarkitekt i Örebro.

Typiskt närketorn

Utvändigt är kyrkans kalkstensmur synlig upp till två tredjedelar av fönstren. Ovanför är väggarna putsade i bruten vit färg. Taket, ett så kallat säteritak, är täckt av mörkt glaserat tegel. Det medeltida tornet har ett för de tidigmedeltida närketornen typiska avtrappade murlivet. Tornet höjdes efter branden och har idag en kopparklädd överdel och spira.

Interiör i enhetlig jugendstil

Kyrkorummet präglas av en enhetlig jugendkaraktär. Det treskeppiga långhuset har en öppen takstol med träpanel. Runt väggarna och pelarna löper en bröstpanel i trä. I anslutning till kyrkan ligger även en före detta skola och lärarbostad, kyrkstall och församlingshem.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hackvads församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Riseberga kloster ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården Drumlinområdet (T 10).

Hitta hit

Fler besöksmål


Cirka 1 kilometer norr om kyrkan ligger två gravfält från järnåldern, Domarbacken och Vilsta ör. Båda ligger inom Ekåsens naturreservat.

Domarbacken – Vilsta ör

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss