Hackvads kyrka

Hackvads kyrka

På en höjdrygg i det böljande drumlinlandskapet i Västernärke ligger Hackvads kyrka med tillhörande kyrkogård. Det är en av länets medeltida kyrkor. Idag präglas kyrkan av den välbevarade jugendstil kyrkan fick 1909-10, då kyrkan återuppbyggdes efter en brand några år tidigare.

Trots att Hackvads kyrka i grunden är en medeltida kyrka framstår den som den mest helgjutna jugendkyrkan i Örebro län. På platsen byggdes troligen under 1100-talet en liten stenkyrka med torn. Under 1700-talets senare del var kyrkan både för lite och i dåligt skick, varför den delvis förnyades. Det medeltida tornet behölls av kostnadsskäl.

Kyrkan återuppbyggs efter brand

1902 förstördes kyrkan till stora delar av en brand och endast murarna blev kvar. Under åren 1909-10 återuppbyggdes kyrkan i den för tiden populära jugendstilen. Arbetet leddes av Magnus Dahlander, som då var stadsarkitekt i Örebro.

Typiskt närketorn

Utvändigt är kyrkans kalkstensmur synlig upp till två tredjedelar av fönstren. Ovanför är väggarna putsade i bruten vit färg. Taket, ett så kallat säteritak, är täckt av mörkt glaserat tegel. Det medeltida tornet har ett för de tidigmedeltida närketornen typiska avtrappade murlivet. Tornet höjdes efter branden och har idag en kopparklädd överdel och spira.

Interiör i enhetlig jugendstil

Kyrkorummet präglas av en enhetlig jugendkaraktär. Det treskeppiga långhuset har en öppen takstol med träpanel. Runt väggarna och pelarna löper en bröstpanel i trä. I anslutning till kyrkan ligger även en f d skola och lärarbostad, kyrkstall och församlingshem.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hackvads församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).