Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glanshammars gravfält

Glanshammars gravfält

Gravfältet i Glanshammar är från yngre järnålder och vittnar om att människor bott i trakten under lång tid. Här finns också en för länet ovanlig forntida grav i form av en skeppssättning.

Olika gravar

Glanshammars gravfält består av tre gravhögar, tre stensättningar och en skeppssättning med nio resta stenar. Skeppssättningen är en grav som har formen av ett skepp, vilket är en ovanlig gravform i Närke. Kanske ville man att de döda skulle färdas i ett skepp till dödsriket. Stensättningar är en gravform där graven täckts över med stenar och ser ut som en låg ojämn kulle. Stenarna brukar vara övervuxna med gräs och mossa.

Undersökt grav

Gravfältet vid Glanshammar är från yngre järnåldern (400–1050 efter Kristi födelse). Skeppssättningen undersöktes delvis 1937. Man hittade brända stenar, kol och aska. Det kan vara rester efter två begravningar. På andra sidan landsvägen ligger ytterligare några gravar som troligen har hört till samma gravfält. Några hundra meter norrut på åsen ligger ännu ett gravfält.

Många ängsväxter

Det finns ett rikt djur- och växtliv på gravfältet. Det visar att gravfältet har varit betesmark under lång tid eller att hö skördats under lång tid som vinterfoder åt boskapen. Om sommaren hittar du här växter som vårbrodd, vitmåra, brudbröd, gul fetknopp, femfingerört, ljung, gråfibbla, tjärblomster och kärleksört. I området växer även den ovanliga backsippan.

Glanshammarsbygden

Glanshammar var tidigt en rik bygd. Ett av Sveriges finaste fynd från bronsåldern hittades i Hassle i Glanshammars socken. Under järnåldern låg gårdarna ganska tätt och än idag kan vi se många av de gravfält som hörde till järnålderns byar eller gårdar.​

A​rkeologiska fynd vid Äverstaån

I markerna runt Äverstaån har det grävts fram arkeologiska fynd som vittnar om en dramatisk och mångtusenårig historia i dalgången. Bland annat har man hittat svärd som vittnar om strider och offer som sänkts ner i den förut farbara ån.

Film Det hemlighetsfulla landskapet - om fynd i Äverstaån, Youtube Länk till annan webbplats..

Produktion: Världsålder AB. Berättare Maja Hagerman. Foto och redigering: Claes Gabrielsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämningsnr: Glanshammar 27:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: Sju gravar uppdelade på tre områden

Gravtyp: Högar, stensättningar, skeppssättning

Tidsålder: Yngre järnåldern (400–1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Glanshammars gravfält är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Glanshammars gravfält ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Glanshammar (T 26).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss