Sörby kvarn

Längs med Kvarnabäcken strax söder om Hallsbergs kyrkby ligger Sörby kvarn. Det är en av de bäst bevarade kvarnarna i Örebro län, inte minst för att en stor del av interiören och maskinverket fortfarande finns kvar.

I Sörby har det funnits kvarnverksamhet sedan 1700-talet. Den byggnad vi idag ser uppfördes 1855 och var i bruk till 1960-talet. Kvarnbyggnaden är i två våningar och gjord i så kallad gjuthusteknik. Tekniken innebär att väggarna byggts upp stegvis av sten- och kanske tegelbitar som gjutits med kalkbruk i en träform. Sedan flyttades formen upp och ett nytt lager göts. Fasaden är putsad medan hjulhuset har faluröd panel. Sadeltaket är lagt med tegel men rester av det gamla spåntaket finns kvar under.

Tullkvarn

Sörby kvarn var en tullkvarn. Det betyder att bönderna som utnyttjade kvarnen betalade med en del av säden, tullmäld. Mjölnaren fick betalt både i form av en årslön, fri bostad, naturaförmåner och tolv procent av tullmälden (säd som bönderna som utnyttjade kvarnen betalade med).

Vattendriven kvarn

Kvarnen är en vattendriven kvarn med ett intakt vattenhjul. Vattenhjulet är ett överfallshjul vilket innebär att vattnet kom ovanifrån och fick fart på hjulet. Vattnet kom in via en tub från en damm som även idag finns kvar söder om kvarnen. En del av vattentuben syns i hjulhusets vägg.

Vattenhjulet drev även under en tid en såg som var belägen vid byggnadens norra sida. Av sågen finns inget annat än den stora remskivan som drev sågen kvar.

Interiör och maskineri

Inuti kvarnen finns många detaljer kvar. Kvarnen har drivit tre kvarnstenspar, siktar och grynverk och dessa finns bevarade. Även stor del av maskinerna i kvarnens källare finns kvar och de är gjorda av trä och gjutjärn. Kugghjulen i i gjutjärn kommer från Brevens bruk.

Ytterligare en kvarn

Längre ner i sluttningen åt norr finns ännu en kvarndamm samt den nedre kvarnen. Den anlades 1863 och liknade den övre kvarnen. 1907 brann kvarnen ner men den återuppbyggdes igen med en ny teknik, turbindrift istället för vattenhjul. Av denna kvarn återstår idag i stort sett bara byggnaden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Sörby kvarn är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2019.

Ägare: Hallsbergs kommun.

Sörby kvarn i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss