Siggebohyttan

Siggebohyttan

Siggebohyttans bergsmansgård, från slutet av 1700-talet, ligger på en höjd mellan Lindesberg och Nora. Det är en storslagen och lite annorlunda bergsmansgård. Mangårdsbyggnaden har en lång loftgång på 38 meter, en av de längsta i landet.

Gammal bergsmansbygd

I ett stråk från Siggebohyttan norrut finns ett flertal gruvfält och gruvhål. Runt sjön Usken har det funnits så många som sju hyttor. En av dessa var Siggebohyttans hytta med tillhörande by. Hyttan låg ca 200 m nordväst om bergsmansgården och är skriftligt belagd sedan 1538 men kan vara äldre.

100 år i samma släkt

Siggebohyttans bergsmansgård uppfördes i slutet av 1700-talet av den förmögne bergsmannen Anders Olsson. Tack vare sin förmögenhet blev gården mycket större än övriga bergsmansgårdar i området. I över 100 år behölls gården inom släkten men 1901 fanns det ingen som kunde ta hand om den stora gården och inventarierna såldes på auktion. Örebro läns hembygdsförbund köpte Siggebohyttan 1910 och restaurerade den 1929 för att använda den som hembygdsmuseum. Numera ägs och förvaltas bergsmansgården av Örebro läns museum. En del av inventarierna har återköpts och finns idag i museet.

Gårdens byggnader

På fastigheten finns en mangårdsbyggnad, som numera inrymmer museum och museibutik, en loftbod, ett stall, en bagarstuga/drängstuga - som idag fungerar som kaffestuga, en loge och en smedja.

Mangårdsbyggnaden

är en lång timrad länga som delvis är brädfodrad. Längs med hela byggnadens övervåning löper en loftgång. På taket finns krönta järnskorstenar. Byggnaden började uppföras på 1790-talet och stod färdigt i början på 1800-talet. Den långa loftgången som finns på byggnaden räknas till en av Sveriges längsta och är ovanlig för att finnas på ett boningshus. Byggnaden innehåller 14 rum och 3 kök. I mangårdsbyggnaden finns exempel på både äldre allmogestil och 1800-talets borgerliga salonger. Som besökare får du vandra runt i rummen och uppleva hur ett förmöget bergsmanshem såg ut runt 1860.

Loftbod

Loftboden är från 1790-talet och användes som visthusbod. Under boden finns en källare med slaget valv. Även lofthuset kan man besöka och där hänger ”fortfarande” fårfioler i taket. Stallet är byggt i slutet av 1800-talet. Byggnaden har varit större men en del är numera riven.

Stallet

I stallbyggnaden kan man idag titta på vagnar och gamla kolslädar. Bagarstugan/drängstugan byggdes i början på 1800-talet. Byggnaden har de senaste 40-åren använts som kaffestuga.

Logen

Logen byggdes på 1930-talet. Där anordnas logdanser sommartid och det finns även möjlighet att hyra lokalen för privata fester.

Smedja

Smedjan är belägen på andra sidan vägen, mittemot de övriga byggnaderna, i anslutning till en bäck. Smedjan används vid enstaka tillfällen under sommaren, bl.a. vid hantverksdagar när smeder är där och smider.

Kontakt

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Tillgänglighet

Fakta

Siggebohyttans bergsmansgård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1970

Ägare: Örebro läns museum

Riksintresse: Siggebohyttans bergsmansgården ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Siggebohyttan (T 41).

Besöksinformation

Aktuell information om öppettider och eventuella visningar:

Siggebohyttans bergsmansgård (Örebro läns museum) Länk till annan webbplats.