Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kånsta kvarn

Spåntak med fönster

Det spånklädda taket på Kånsta kvarn. Foto: Peter Ström

Kånsta kvarn finns längs med väg 52 ca två och en halv kilometer öster om Sköllersta. Kvarnen är en kombinationskvarn och det innebär att den har kunnat drivas med både vatten och vind.

Kvarnbyggnad utan vingar vid vatten

Foto: Peter Ström

Kånsta by och kvarn

Den bebyggelse som finns norr om väg 52 är resterna efter Kånsta by. Många gårdar är utflyttade efter laga skiftet 1863. På var sin sida om vägen finns Kånstahögarna, två gravhögar från järnåldern.

Lite söder om vägen finns Kånsta kvarn som byggdes 1858 invid den uppdämda Kånstabäcken. Kvarnen uppfördes först som en vattenkvarn men under senare delen av 1800-talet byggde man om kvarnen så att den även fungerade med vindkraft, en kombinationskvarn.

kvarnbyggnad utan vingar

Foto: Peter Ström

Kombinationskvarn

Den äldre vattenkvarnen har en nederdel som är rektangulär. Byggnaden är en röd timmerbyggnad med vita knutar och tätspröjsade fönster.

Den övre delen är istället en typisk hättkvarn. Den liknar de vanliga väderkvarnarna i Skåne och södra Halland. Byggnaden är klädd i rödtjärad träspån och längst upp finns den typiska lökformade hättan.

Kånsta kvarn är en kombinationskvarn och vad vi vet den enda i sitt slag som är bevarad i hela landet. På 1920-talet satte man in en elmotor och kvarnen var i drift fram till 1939. Idag finns varken vingar eller maskineri kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss