Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ställdals gård

Ställdals gård är en bergsmansgård med anor från 1600-talet och är idag den äldsta bevarade bebyggelsen i Ställdalen. Byggnaderna är på ett ålderdomligt sätt grupperade i fyrkant kring gårdsplanen.

En lång tradition av bergsbruk

Bergsbruket har spelat en betydelsefull roll i norra länsdelens historia. Under slutet av 1700-talet byggdes flera tackjärnshyttor i trakten kring Kopparberg. Tidigare hade verksamheten varit helt inriktad på kopparhantering. En tackjärnshytta byggdes i Ställdalen vid Hörksälven år 1797. Den var i drift fram till 1919 och hyttbyggnaden finns fortfarande kvar. Under 1880-talet startade ett träsliperi och sedan järnhanteringen upphört kom Ställdalen istället att utvecklas till ett pappersbruk.

Bergsmännen byggde påkostade bergsmansgårdar

Bergsbruket har satt en stark prägel på byggnadskulturen i Bergslagen. Bergsbruket var periodvis mycket lönsamt, vilket gav bergsmännen möjligheter att bygga påkostade bergsmansgårdar. Bergsmännen hade även goda kontakter utanför landet och införde nyheter inom husbyggandet långt tidigare än bygdens bönder. I Bergslagen kom därför husen att rödfärgas redan under 1700-talet, medan det i länets jordbruksbygder blev vanligt först i samband med laga skiftet under 1830-1870-talen. Typiskt för bergsmännens byggnader var även de krönta skorstenarna av gjutjärn. De äldsta bergsmansgårdarna utgjordes av kringbyggda, fyrlängade gårdsanläggningar.

En ålderdomlig gårdsbild

Ställdals gård ligger öster om dagens industriområde. Gården uppfördes ursprungligen under 1600-talet, troligen av bergsmannen Daniel Persson och dennes son Erik Danielsson. Daniel Persson kom från Falun och var den förste som bosatte sig i Dunderbo, en by strax öster om Ställdals gård. De nuvarande byggnaderna är i huvudsak från 1800-talet och består av ett flertal bostads- och ekonomibyggnader grupperade kring en öppen gård. Under årens lopp har har byggnader uppförts och andra rivits. Dagens gårdsmiljö visar hur en kringbyggd bergsmansgård kan ha sett ut i äldre tid, men är egentligen inte en kringbyggd gård av traditionellt slag. Ställdals gård består nämligen av två gårdar som under 1800-talet ägdes av två bröder, Jan och Erik Ersson. Gården övergavs på 1980-talet och kom därefter att förfalla. Under åren 2001-2004 har byggnaderna restaurerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ställdals gård är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2005.

Ägare: Ahlstrom AB.

Ställdals gård i 
Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss