Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knista kyrka

Knista kyrka

På en liten höjd i ett småbrutet jordbrukslandskap ligger en av Örebro läns mest intressanta kyrkor. Den byggdes under 1100-talet när kristendomen fortfarande var ny i landet. Kyrkorummet domineras av välbevarade väggmålningar från 1600-talet.

Närkes äldsta bevarade kyrka?

Knista kyrka är den äldsta daterade kyrkan i Närke. Prover från trävirke i kyrkan tyder på att långhuset var uppfört redan år 1123. Kanske var det en storman i trakten som byggde kyrkan som sin gårdskyrka? I tornet finns resterna efter ett kapell på andra våningen, troligen avsett för byggherren och hans familj. Rester efter tornkapell finns bara i två andra kyrkor i länet; Gräve och Edsberg.

Den medeltida kyrkan

Den tidiga medeltida kyrkan hade ingången i långhusets södra sida. Denna sydportal murades igen år 1889 men återupptogs i samband med en renovering på 1950-talet. Den smidesbeslagna järndörren som suttit här finns numera på Örebro läns museum. Lite senare under medeltiden breddades koret och en sakristia byggdes till på långhusets norra sida. En medeltida fönsteröppning finns markerad i putsen högt uppe på södra fasaden. Koret utvidgades ytterligare under 1720-talet. Tillbyggnaden bredvid sakristian byggdes år 1986 som förråd.

Kraftfulla väggmålningar

Även invändigt bär kyrkorummet spår efter olika tiders renoveringar. På 1950-talet renoverades kyrkan med syfte att återställa ett äldre utseende, då återfick bland annat predikstol och altaruppsats sin ursprungliga färgsättning. Lite speciella är kyrkans takstolar. De äldsta är konstruerade på ett sätt som påminner om stavkyrkorna. Några takstolar visar även spår efter målning, vilket tyder på att de från början varit synliga. Först under senmedeltiden eller 1600-talet slogs kyrkans nuvarande valv. På dessa valv och väggar finns mycket intressanta målningar med berättelser från Gamla testamentet. Målningarna hör till de bästa bevarade i landet från denna tid.

Kyrkomiljön

Kyrkan om ges av en kyrkogård med gravkor för släkten Hofsten på Villingsbergs bruk från 1756. I kyrkomiljön ingår även en tiondebod. Här förvarades tiondet, det vill säga kyrkoskatten från sockenborna i form av en tiondel av gårdens produktion av mat m m. Här finns även en bårbod, klockargård, skola (nu församlingshem) samt en fattigstuga och ett arrendatorboställe. Intill kyrkan ligger ett gravfält från järnåldern.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Knista församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse:
Knista kyrka ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården (T 10).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss