Hörkens kyrka

Hörkens kyrka

Allra längst upp i länets norra del ligger det lilla samhället Hörken. I en sydsluttning samhällets utkant ligger en säregen kyrka i tjärat timmer med rödfärgade knutar. Hörkens kyrka är ett välbevarat exempel på den nationalromantiska arkitekturstilen, en av få kyrkor i landet av denna typ.

Första världskriget kom emellan

Hörkens kyrka byggdes år 1925 efter ha planerats under lång tid. Ritningarna togs fram av arkitekten Rudolf Arborelius redan år 1913. Grunden lades år 1915 men på grund av första världskriget dröjde det ända till år 1925 innan den färdiga kyrkan kunde invigas.

Nationalromantisk timmerkyrka

Kyrkan byggdes i nationalromantisk stil med knuttimrade väggar. Något som är var en mycket ovanlig byggnadsteknik för kyrkor under denna tid. Timmerväggarna är tjärade medan vissa partier på torn, gavlar och förstukvistar är täckta med rödfärgat träspån. Kyrkans snickerier som dörrar och fönster är målade i en grönblå färg. Taket på både kyrka och torn är täckt med tjärat träspån.

”Dalablå” inredning och fina träsniderier

Kyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med ett smalare och lägre kor samt ett sidoställt torn. En vinkelställd församlingssal på ena långsidan, kan vid behov öppnas med skjutdörrar och förenas med kyrkorummet. Interiören präglas av mörklaserade timmerväggar, den grönblåmålade inredningen och den öppna takstolen. Här finns många snidade trädetaljer som visar på tidens hantverkskunnande.

Ett bergslagssamhälle

Samhället Hörken har växt fram kring traktens bergshantering i form av hytta och gruvor. Under slutet av 1800-talet växte samhället kraftigt och här byggdes 1901 länets första folkets hus och senare även ordenshus och missionskapell. När hyttan lades ner 1921 var fortfarande många av områdets gruvor i drift.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson. Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Ljusnarsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).