Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Silvergruvorna i Hällefors

Silvergruva

I skogarna norr om Hällefors vittnar gruvhål och varphögar om traktens historia inom silverhanteringen. Brytningen skedde huvudsakligen under 1600- och 1700-talen, med några senare brytningsförsök. Runt gruvan växte även en torpbebyggelse fram för gruvarbetarna med familjer.

Finsk nybyggare upptäcker silverberget

Silverhaltig malm upptäcktes i skogarna norr om Hällefors omkring år 1635 av Göran Simonsson i Käxtjärn. Han var för övrigt son till en av de första finska nybyggarna i Hälleforsbygden, Simon i Sången. Den svenska statsmakten tog emot nyheten med glädje, skriande efter inkomster till de många och långvariga krigen. Kungen gynnade under lång tid silverbrytningen, trots bristande lönsamhet. Ett silververk anlades år 1639 vid nuvarande Hällefors för att utvinna silvret ur malmen.

Allt sämre lönsamhet

Till en början bröts silvermalmen på det så kallade Östra fältet. Silververkets storhetstid inträffade under 1670-talet. År 1668 hade en ny fyndighet upptäckts, det som kom att kallas Västra fältet. Därefter fortsatte brytningen med varierad framgång. Desto djupare gruvorna blev, desto svårare blev det att hålla undan vattnet. Ägarna ville till slut lägga ner verksamheten men uppmanades av staten (genom Bergskollegium) att fortsätta. Produktionen sjönk dock för varje år och upphörde till slut år 1786. Silververket i Hällefors ombildades år 1784 till järnverk.

Senare försöksbrytningar

Under 1800-talet förekom en del försöksbrytningar. År 1878–1890 återupptog Hellefors Bruk brytningen och anlade även ett vaskverk vid Svartälven. Malmen tog till sist slut och vaskverket lades ner 1893 men byggdes om året därefter till ett träsliperi som var i drift fram till år 1910. Ett sista försök att bearbeta gruvan gjordes år 1977–78 av Bolidenbolaget, som med moderna metoder bröt en del av malmfältet vid Jan-Olofsgruvan på Östra fältet. Resultatet av den korta brytningen blev 4,5 ton silver – vilket motsvarar en tredjedel av den totala produktionen under Silvergruvans storhetsperiod 1639–1694, som var drygt 12 ton.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämning
Gruvhål, varphögar och övriga lämningar efter gruvbrytningen utgör fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Fornlämningsnr:
Hällefors 90:1, Östra fältet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hällefors 65:1, Västra fältet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksintresse
Silvergruvorna i Hällefors utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss