Kvistbro kyrka

Kvistbro kyrka

Den faluröda och spånklädda kyrkan i Kvistbro ligger väl synlig invid landsvägen, där slättbygden övergår i bergslagsbygd. Kyrkan är från 1662 men har en sakristia i sten som troligen hörde till en tidigare, medeltida kyrka.

Ursprunglig form

Kvistbro kyrka är byggd av timmer på en avlång, åttkantig plan med ett smalare, kvadratiskt kor. Både det valmade taket och väggarna är täckta med träspån – takspånet är tjärat medan väggspånet är måla med röd slamfärg. Till skillnad från flera andra timmerkyrkor i Örebro län har Kvistbro kyrka aldrig byggts till utan har kvar sin ursprungliga form. Söder om kyrkan står en klockstapel, med en för Närke vanlig typ med öppen klockbock. Troligtvis är den samtida med kyrkan. På kyrkogården finns också ett spånklätt gravkapell från 1927.

Från bergshanteringens tid

Kyrkan byggdes i en tid då bergshanteringen blomstrade i trakten. En stångjärnshammare fanns i det närbelägna Gropen under 1600–1700-talet. Flera av de äldre gravstenarna speglar även socknens tidigare bergshantering. I kyrkomiljön finns prästgård, arrendatorboställe och församlingsgård. Sistnämnda är en ditflyttad 1700-talsgård.

Renoveringar

Under renoveringar under slutet av 1800-talet kläddes kyrkans invändigt med pärlspontpanel och den slutna bänkinredningen togs bort. Utvändigt målades fasaden med ljus oljefärg. 1954–55 återställdes en stor del av den äldre interiören. Den invändiga panelen togs bort och ett äldre dekormåleri togs fram och kompletterades. En ny sluten bänkinredning installerades och kyrkans fasad återfick sin rödfärgade spånbeklädnad.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Kvistbro församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Fler besöksmål

Cirka 5 kilometer sydväst om kyrkan finns Skagershultsmossen, ett av Örebro läns största naturreservat.

Skagershultsmossen

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss