Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Före detta Riksbankshuset

Det före detta riksbankhuset i Örebro är en välbevarad bankbyggnad i nybarock från 1899, en för Örebro län ovanlig arkitekturstil. Byggnaden användes som riksbankskontor fram till 1987. Från början fanns även en tjänstebostad för bankdirektören i huset.

1800-talets slut och 1900-talets början är den mest framträdande bankbyggnadsepoken i Sverige. Över hela landet uppförde provinsbankerna arkitektoniskt påkostade bankbyggnader med representativa lägen i städernas centra. Riksbanken beslöt vid denna tid att inrätta filialkontor i residensstäderna. Örebro fick sitt riksbankskontor 1899. Byggnaden fick ett centralt och representativt läge i stadens administrativa centrum, i närheten av både slottet och Rådhuset. Utöver själva banklokalen innehöll byggnaden också en bostad för bankdirektören som omfattade hela andra våningen. Byggnaden fungerade som riksbankskontor fram till hösten 1987, då Riksbanken flyttade in i en ny bankbyggnad i staden.

En ovanlig arkitekturstil i länet

Örebros riksbankhus uppfördes efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. Han var den förste svenske arkitekt som specialiserat sig på bankbyggande och hans mest kända verk är Riksbankens fd huvudkontor och Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Aron Johansson använde sig ofta av historiserande arkitekturstilar i sina bankbyggnader. För riksbanken i Örebro valde han en elegant nybarock, och byggnaden är en av de få representanterna för denna stil i Örebro. Exteriören är med sin pilasterindelade fasad, smyckad av kartuscher och festonger, också influerad av stormaktstidens påkostade barockpalats. Riksbankens hus i Örebro blev också mycket uppskattat av sin tid, och bedöms idag från ett riksperspektiv vara ett av bankens arkitektoniskt mest genomarbetade och eleganta kontor.

Välbevarad exteriör

Byggnaden har en välbevarad exteriör med i det närmaste oförändrade gatufasader och ursprunglig färgsättning. De kompletteringsbyggnader som uppförts under 1990-talet är påfallande väl anpassade till bankbyggnadens stil och allmänna karaktär. Fd Riksbankshuset är också en karaktärsbyggnad i Örebros kulturhistoriskt mest framträdande stadsmiljö, där slottet är centralpunkten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Före detta Riksbankshuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2003

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Övrigt: Observera och respektera att byggnaden är privatägd och inte öppen för allmänheten.

Före detta 
Riksbankshuset i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss