Tiveds kyrka

Tiveds kyrka

Tiveds kyrka ligger naturskönt vid sjön Unden. Kyrkans långhus byggdes 1847 medan tornet tillkom först 1865. Inne i kyrkan finns mycket kvar i sitt ursprungliga skick men färgsättningen förändrades 1990. De två fönstren i koret har glasmålningar från 1922 och den större målningen vid altaret har särskilt starka färger i skiftande nyanser.

I Tiveden mellan Unden och norra Vättern möts Västergötland och Närke. Tiveds kyrka ligger i Västergötland, vid Undens östra sida och i södra änden av Sanneruds by. Sedan 1967 hör den nordostligaste delen av Västergötland till Örebro län. Kyrkan med sin omgivande kyrkogård har ett naturskönt läge helt nära Unden, uppe på strandvallen varifrån man har utsikt över sjön.

1800-talskyrka på ny kyrkplats

De boende i området öster om Unden hade förr en lång väg till kyrkan i Undenäs, eller till Askersunds landsförsamlings kyrka. Sedan slutet av 1600-talet fanns det därför önskemål om att få bygga ett kapell på närmare håll och till slut uppfördes på ny kyrkplats Tiveds kyrka 1847. Det som då tillkom var själva långhuset, ritat av J.F. Åbom som senare blev en av den tidens kända arkitekter. Först 1865 byggdes kyrkans torn i väster, ritat av arkitekt Albert Törnqvist. Byggnaden med sina rundbågsfönster har en nyromansk stil, även om tornet särskiljer sig något genom de spetsiga gavlarna. Både hos långhuset och tornet finns det rundbågsfris under takfoten. Fasaderna är putsade; tornet har en svagt gul färgton och långhuset en svagt rosagul kulör.

Enkelt och stilrent i vapenhuset

Kyrkorummets inredning är till stora delar ursprunglig, även om flera renoveringar skett under 1900-talet. De två senaste leddes av arkitekt Jerk Alton; 1983–84 tillkom inbyggnader under läktaren och 1990 skedde bland annat flera ommålningar varvid färgsättningen blev den som interiören har idag. I vapenhuset, i tornet, är väggarna vitkalkade och dagsljusbelysta tack vare de två fönstren. Där är det enkelt och stilrent. Inne i kyrkan framkommer karaktären tydligast genom det tunnvälvda trätaket – som är ursprungligt – och de två korfönstren med glasmålningar ritade av Yngve Lundström 1922.

Korfönster i Tiveds kyrka med motiv av Jesus som välsignar en knäböjande gestalt

Färgstarka glasmålningar

I kyrkan finns glasmålningar utförda av den välkända glasmålerifirman N.P. Ringström i Stockholm. Det stora fönstret vid altaret har som motiv den välsignande Kristus. Här är färgerna starka och mångskiftande. I bakgrunden finns ultramarinblått och violett i flera olika nyanser, färger som återkommer i den de knäböjande gestalterna. Kristus är klädd helt i varmrött; korsglorian är röd och hans hud är lysande gul till skillnad mot huden hos de två andra, där färgen är blek och beige. Den gröna färgen finns också med i motivet, i de växtformer som på båda sidor omger figurgruppen. Målningen är mycket uttrycksfull och färgerna bidrar starkt till detta. 

Det finns mer att läsa om länets kyrkor i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.       

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Finnerödja-Tiveds församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss