Finnerödja kyrka

Finnerödja kyrka

I norra utkanten av Finnerödja ligger den vitputsade kyrka som uppfördes 1762-63. Det inre av byggnaden är välbevarat; mycket av det ursprungliga finns kvar, men en renovering på 1960-talet har också satt sin prägel på interiören. Kyrkbänkarna med sina dörrar har fått färger med lite ovanlig karaktär: kraftigt mörkrött som står i tydlig kontrast till svagt ljusgrönt.

Järnvägssamhället Finnerödja ligger i den nordostligaste delen av Västergötland, och tillhör därmed Örebro län sedan 1967. Finnerödja kyrka är högt belägen, i samhällets norra utkant. Den ligger vid den urgamla färdvägen över Tiveden, den gamla eriksgatan. Denna landsväg går parallellt med den nyare vägen E 20. Namnet Finnerödja har sin bakgrund i de finska nybyggare som från slutet av 1500-talet röjde mark i de djupa Tivedsskogarna. Ett par kilometer nordväst om kyrkan ligger Skagersholms säteri, där det fanns järnbruk under nästan 200 år, med start 1672. Många donationer till kyrkan har utgått från Skagersholm.

Vitputsad stenkyrka från 1760-talet

Helt nära Finnerödja kyrka, men inte på exakt samma plats, låg tidigare det kapell som byggdes på 1630-talet. Det var en timrad, spånklädd byggnad som tillkom efter önskemål från de boende i området. Dessa hade haft en lång färdväg till kyrkan – antingen till Hova i Västergötland eller till Viby i Närke. När kapellet sedan blev för litet och dessutom var i dåligt skick, uppfördes en ny kyrka 1762-63. Denna ligger i nordöstra delen av en stor kyrkogård som inramas av stenmurar samt en trädrad. På kyrkogården finns det enstaka äldre gravvårdar med järnstaket. Där finns en minneslund i sydöst, och grusgångar samt granittrappor. Den nuvarande kyrkobyggnaden är en vitputsad stenkyrka med tresidigt avslutat kor, torn i väster med lanternin samt stora vidbyggda vapenhus i såväl norr som söder. På norra långsidan finns också – som så ofta hos äldre kyrkor – en sakristia.

Äldre altaruppsats och unika psalmnummertavlor

Kyrkans inre är välbevarat; förändringarna har inte varit så stora som hos många andra kyrkor. Golvet i gångarna och koret är av kalksten, väggarna är vitputsade, och det ursprungliga taket är ett välvt vitmålat trätak med en kraftig taklist. Både predikstolen och altaruppsatsen är överflyttade från det gamla 1600-talskapellet. Altaruppsatsen är från 1673 och har en stram barockstil. Runtomkring oljemålningen som visar Nattvarden, finns skickligt snidade skulpturer av evangelisterna och den korsfäste Jesus. Altaruppsatsen omges av en stor draperingsmålning i blått. 1764 och 1765 mottog den nyuppförda kyrkan de unika psalmnummertavlorna. Dessa skänktes av mästersmeder och mästersvenner vid Skagersholms bruk, och de omges av ett rikt utsirat, förgyllt ramverk: ett skickligt utfört konstsmide. Upptill på ramarna finns keruber, och en av dem håller hammare och tång, som är smedsyrkets emblem, i sina händer. En mästersven var förr i tiden detsamma som smed. Vid arbetet i smedjan var mästersmeden arbetsledare och mästersvennen den som gick i lära.

Renovering på 1960-talet

I den slutna bänkinredningen från 1920 ingår de ursprungliga bänkdörrarna. Färgsättningen tillkom vid renoveringen 1966-67, en renovering som leddes av arkitekterna Erik Lundberg och Uno Söderberg. Medan bänkinredningen utvändigt har en svagt ljusgrön kulör, så är dess inre målat i mörkrött – med den färg som kallas caput mortuum. Erik Lundberg använde ofta just denna färg för inredningsdetaljer. Den nämnda renoveringen innebar en helhetsgestaltning av kyrkorummet. Det som då – förutom bänkinredningens färger – tillkom, var bland annat ett nytt altare, en ny altarring (knäfall), ny armatur samt en läktarunderbyggnad. Dessutom fick sakristian en helt ny inredning, och kyrkans fönsterformer ändrades till vad som ansågs vara de ursprungliga. Fönsteröppningarna blev mindre. Finnerödja kyrkas nästa renovering skedde närmare 50 år senare. Det var 2012-13, men då handlade det till stor del om rent underhåll av kyrkobyggnaden. Ett nytt inslag i kyrkan blev det så kallade kyrktorget under läktaren: en plats för bokförsäljning och kaffeservering.

 

Det finns mer att läsa om länets kyrkor i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Finnerödja-Tiveds församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).