Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungsstugan

Kungsstugan

Kungsstugan på Bertil Waldens gata i Wadköping är Örebros äldsta byggnad, troligen byggd under 1500-talet. Den låg ursprungligen vid Järntorget i centrala Örebro. Byggnaden är främst en förrådsbyggnad men två av rummen har använts som gästrum. I dessa rum finns både vägg- och takmålningar.

Flyttad från Järntorget

Kungsstugan är en knuttimrad och torvtäckt loftgångsbyggnad. Den byggdes troligen under 1500- talet vid Järntorget. Byggnaden ingick i en gårdsanläggning, som låg vid Järntorget. 1899 då Järntorget fick sitt nuvarande utseende, revs gården, men stommen till Kungsstugan togs till vara. Sedan 1965 ingår Kungsstugan i kulturreservatet Wadköping.

Gästrum med vägg- och takmålningar

Kungsstugans förste kände ägare var överborgmästaren i Örebro, Lars Olof Bohm. Byggnaden ingick i den så kallade Borgmästaregården och användes främst som förråd. På loftet finns två inredda rum, en stor sal och en mindre kammare som använts som gästrum. I bägge dessa rum finns vägg- och takmålningar som är direkt målade på timret. De båda rummens målningar är olika till sin karaktär och troligen är kammarens målningar äldst. Ursprungligen fanns även en källare, men när stugan flyttades återuppfördes byggnaden utan källare.

Kungliga gäster

Enligt sägnen har gästrummen hyst två förnämare gäster. Hertig Karl (Karl IX) ska ha bott i huset på 1580- talet då slottet var under reparation. Omkring 1630 var Axel Oxenstierna på besök i staden och fick då bo i huset. Namnet Kungsstugan kommer alltså av traditionen att hertig Karl skulle ha övernattat i byggnaden. Under större delen av 1800-talet gick gården under namnet Westerlingska gården. Under årens lopp har restaureringar gjorts med jämna mellanrum, senast 1995. Då rustades huset upp utvändigt och övervåningens målningar konserverades. Ett nytt torvtak lades 2007.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kungsstugan är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2000

Ägare: Örebro kommun

Riksintresse:
Byggnaden ingår i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Kungsstugan i 
Wadköping i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss