Baronbackarna

Flygfoto Baronbackarna

Bostadsområdet Baronbackarna från 1953–57 består av flerbostadshus som grupperats kring halvöppna gårdar och en stor grönyta i mitten. Området blev en viktig milstolpe i svenskt bostadsbyggande på grund av sina experimentella och nydanande lösningar.

Barnen i centrum

1950 anordnades en tävling för att bestämma hur Baronbackarnas bostadsområde skulle se ut. Förslaget som vann hette ”Du får leka på våran gård”. Arkitekterna som låg bakom förslaget, Ekholm & White, ville prova många nya idéer i Baronbackarna. Huvudsyftet var att tillgodose barnfamiljens behov. Det skulle inte finnas bilar på innergårdarna där lekplatserna låg och det skulle vara nära till skolor och affärer.

Hemmet - en arbetsplats

Arkitekterna strävade efter att göra lägenheterna så praktiska som möjligt. Hemmet sågs som en arbetsplats för mammorna. Stor möda lades vid kökets utformning liksom hur rummen låg i lägenheten. Balkongen och köket fick utsikt över lekplatserna så att mammorna kunde hålla ett öga på sina barn. Köket fick också fönster in till badrummet så att barnen kunde bada under uppsikt. Barnfamiljerna var den största målgruppen och syftet var att alla i familjen skulle ha en liten vrå för sig själv. Trerumslägenheterna är vanligast i området. Rummen gjordes här mindre än vanligt, för att på så sätt få plats med fler rum i varje lägenhet. De minsta lägenheterna samlades i höghuset i områdets centrum.

Experimentlägenheter

En fjärdedel av Baronbackarnas lägenheter var från början experimentlägenheter. Väggarna och garderober var flyttbara. Planlösningarna skulle kunna ändras efter familjens behov. Idag finns endast tre experimentlägenheter kvar.

Halvöppna gårdar

Flerbostadshusen i Baronbackarna ligger kring halvöppna gårdar sammanlänkade i slingor. Husen följer terrängen och varierar därför i höjd mellan tre och fyra våningar. Fasaderna är öppna inåt med balkonger och entréer och slutna ut mot gatorna som omger området. De putsade fasaderna, sadeltaken, balkongerna och dörrarna är tidstypiska för efterkrigstiden. Bostadshusen har olikfärgade putsade fasader och putsade lister runt fönstren som bryter av mot fasadfärgerna.

Gravfält från järnåldern

Att människor har bott i området sedan mycket länge vittnar det forntida gravfältet mitt i bostadsområdet om. De första människorna kom till området redan någon gång under stenåldern, för ungefär 4000 år sedan. Vid den tiden låg Hjälmarens strandlinje alldeles intill. Marken omkring var ganska blöt och användes mest som ängsmark eller beteshagar. Under järnåldern fanns en gård eller by i området som kallades Hjärsta. Människorna som bodde där för 1000–1600 år sedan begravde sina döda på den lilla kullen mitt i nuvarande Baronbackarnas bostadsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Byggt: 1953–57.

Lägenheter: 895 (ursprungligen 1 230).

Riksintresse: Baronbackarna ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Baronbackarna (T 22).

Fornlämnings nr: Örebro 48:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämningen: Gravfältet i området är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Hitta hit

Skolmaterial

Upptäck närmiljön i Rosta/Baronbackarna i skolarbetet!

Lärarhandledning Pdf, 2.7 MB.

Övningsuppgifter Pdf, 3 MB.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss