Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan

Frikyrkorörelsen har länge haft en stor betydelse i Örebro län. Den ståtliga Trefaldighetskyrkan ligger mitt i centrala Örebro. Med sin påkostade och välbevarade utformning hör den till länets mest värdefulla frikyrkobyggnader.

Under mitten av 1800-talet växte sig den frikyrkliga väckelsen stark inom Örebro län. Behovet av egna samlingslokaler ledde till att missionshus och kapell började byggas. Dessa byggnader uppfördes som regel med frivilliga krafter och under knappa ekonomiska omständigheter. På landsbygden fick de en enkel och anspråkslös utformning med tydlig förankring i den lokala byggnadstraditionen. Först under 1900-talet blev den kyrkliga prägeln allt tydligare. I städerna däremot fick frikyrkobyggnaderna från början en mer påkostad och medveten arkitektonisk utformning.

Jussi Björlings första framträdande

Metodistförsamlingen i Örebro grundades 1869 och är en av samfundets äldsta församlingar i landet. Den första möteslokalen låg i övre våningen på en smedja på Nygatan. Församlingen växte snabbt och ett eget kapell ”Salem” byggdes 1871. Redan efter 20 år var även denna lokal för liten. En ny ståtligt kyrka byggdes slutligen utmed den nyanlagda Södra Strandgatan och invigdes 1909. Samtidigt byggdes även ett bostadshus, hyrorna från de uthyrda lägenheterna skulle användas för att finansiera själva kykobygget men även församlingens verksamhet. Här i Trefaldighetskyrkan gjorde en av Sveriges stora sångare sitt första framträdande, nämligen fyraåringen Jussi Björling som 1915 för första gången sjöng inför publik.

Med inspiration från den medeltida England

Trefaldighetskyrkan med tillhörande bostadshus ritades av Vilhelm Renhult, som vid denna tid var en av Örebros ledande arkitekter. Trefaldighetskyrkan är en av Renhults arkitektoniskt mest intressanta byggnader. De nygotiska tegelfasaderna har höga gavlar och branta sadeltak. Formen på portar och fönster är tydligt inspirerade av medeltida engelsk arkitektur och den byggnadsstil som brukar kallas Tudorstilen. Både kyrkorummet och angränsande garderobsutrymmena och entréhallen med sina trappor är alla mycket välbevarade.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Trefaldighetskyrkan är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2009

Ägare: Örebro metodistförsamling

Byggnadsminnesbeslut Pdf, 111.3 kB.

Riksintresse
Byggnaden ligger även i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).