Engelbrektsholmen

Engelbrektsholmen

Troligen var det här på Engelbrektsholmen som upprorsledaren Engelbrekt mördades på 1400-talet. Idag finns en minnessten på platsen.

En mordplats?

På den här platsen tror man att upprorsledaren Engelbrekt mördades år 1436. Det skedde när han var på väg från Örebro till ett rådsmöte i Stockholm. Engelbrekt hade stannat här för natten när han blev anfallen och dödad av Måns Bengtsson (Natt och Dag). Engelbrekt var nämligen osams med Måns far som då bodde på Göksholms slott inte långt härifrån. 1818 restes ett gjutjärnsmonument till Engelbrekts minne på denna plats.

Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt föddes i Norberg på 1390-talet. Han var bergsman och frälseman. 1434 startade han ett uppror mot Sveriges kung Erik av Pommern. Orsaken var att kungen plågade folket med höga skatter. Engelbrekt fick många anhängare. Kungens makt begränsades vid Sveriges första riksdag som hölls i Arboga år 1435.

Teckning över en möjlig händelse vid Engelbrektsholmen

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Fakta

Fornlämningsnr: Stora Mellösa 68:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minnesstenen är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.