Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Adolf Kjellströms villa

I centrala Örebro, på Nygatan 51, finns en originell byggnad uppförd i slutet av 1870-talet av Adolf Kjellström. Byggnadens utformning– inspirerad av engelsk gotik med fasader i kalksten – är starkt förknippad med Kjellström och hans verksamhet som arkitekt.

Kjellström blev starkt influerad av den engelska nygotiken, ”Gothic Revival”, och fann i England nya idéer inom arkitekturen som senare, bl.a. genom hans egen medverkan, skulle komma att påverka och förändra den svenska byggnadskonsten i hög grad. Genom studier och experimenterande i sin egen stenhuggarverkstad byggde Kjellström upp en inom dåtidens Sverige unik kunskap om byggande med natursten, framför allt sten och tegel i förening.

Bygger en villa till sig själv

Byggnaden på Nygatan, som var Kjellströms egna bostad, har en gatufasad i rusticerad kalksten från Yxhult i Närke, och en gårdsfasad i tegel. Taket är täckt med mönsterlagt skiffer i tre kulörer. Skiffret kommer från tre olika skifferproducenter: Glava i Värmland, Grythyttan i Västmanland och ett skifferbrott i Bohuslän. Skifferplattorna har olika utformning då de svarta och rödaktiga är fyrkantiga och de grå rundade. Adolf Kjellströms särpräglade villa vid Nygatan hör till de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna i Örebro.

Byggde många hus i Örebro

Kjellström hade en stor betydelse för arkitekturutvecklingen i Sverige under 1800-talets senare del - en dynamisk epok inom landets arkitekturhistoria. Kjellström stod även bakom flera andra byggnader i Örebro. Exempel är pumphuset på Våghustorget, Olaus Petrikyrkan, ombyggnaden av Nikolai församlingshem och restaureringen av Nikolai kyrkan. Alla byggnader illustrerar hans typiska byggnadsstil. Adolf Kjellström hade även en stor del i uppförandet av Rudbecksskolan (Tekniska elementarskolan) där han själv var lektor i ritningskonst. Kjellström var även upphovsman till den nu rivna Nikolaiskolan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adolf Kjellströms villa är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2005

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaden ligger även i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Övrigt: Observera och respektera att byggnaden är privat och ej öppen för allmänheten.

Adolf Kjellströms villa 
i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Fler besöksmål

Utflyktsguide till kulturmiljöer i Örebro län

Adolf Kjellströms Örebro

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss