Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lännäs kyrka

Lännäs kyrka

Kyrkan i Lännäs har ett långhus från 1777. Av den ursprungliga kyrkan från tidig medeltid, återstår tornet med sin kyrkklocka från 1200-talet. Redan på 1000-talet har det funnits ett mindre träkapell på platsen.

I ett flackt jordbrukslandskap med spridda bondgårdar ligger Lännäs kyrka, i ett område där slättbygden övergår i skogsbygd. Segersjö herrgård med medeltida anor ligger ett par kilometer norrut vid Hjälmarens strand. Mellan herrgården och kyrkan löper en slingrande väg med en vacker allé. Segersjö har förr gjort donationer till kyrkan.

Rosa kyrka med bevarat medeltida torn

Vid 1100-talets slut eller tidigt på 1200-talet uppfördes en liten stenkyrka med torn i Lännäs. Under 1700-talet när folkmängden ökade, blev kyrkan för liten och det medeltida långhuset revs 1776. Tornet fick dock stå kvar och fick så småningom den klockformade tornhuv som vi ser idag. Det inre av tornet har ett intressant valv med äldre valvslagningsteknik och därinne hänger en kyrkklocka från 1200-talet. Det är den ena av Närkes två äldsta kyrkklockor; den andra hänger i klockstapeln vid Almby kyrka i Örebro. Ett nytt tidstypiskt långhus uppfördes i Lännäs 1777. Denna byggnad fick ett tresidigt avslutat korparti, stora fönster samt sadeltak, idag täckt av koppar. Fasadputsen på det nya långhuset innehöll kalkbruk och sand, men även krossat tegel vilket gav putsen en rosa kulör samtidigt som den blev stark och hållbar. Kyrkan har senare varit vitputsad, men vid renoveringen 1998 återfick fasaden sin ursprungliga rosa kulör.

Altartavlor med välkända kristna motiv

Inne i Lännäs kyrka finns mycket ljus och rymd. Rummet har kvar sin ursprungliga nyklassicistiska prägel trots att olika renoveringar i viss mån har satt sina spår. Predikstolen från 1777 är klassicistiskt utformad och målad i vitt med förgyllda lister. Två markanta kolonner som utgör altaruppsatsen, omger den stora altartavlan. Varje kolonn kröns av en urna och altartavlan visar motivet Christus consolator. Målningen är en kopia utförd av A. Wallander. Det berömda originalet i Löderup i Skåne, målades av den danske konstnären Carl Bloch 1875. Christus consolator har varit altartavla i Lännäs sedan 1892. På södra väggen i kyrkorummet hänger två föregångare till den nuvarande altartavlan. Motiven på dessa äldre tavlor är dels Kristus i Getsemane, dels – på den äldsta tavlan – Kristi uppståndelse. Den sistnämnda tavlan är från 1700-talets början och är mer färggrann, med ett mer folkligt utförande än den förra.

Interiör i Lännäs kyrka

Oväntade arkeologiska fynd vid Lännäs

Kyrkan med omgivande kyrkogård och äldre byggnader utgör ett samlat sockencentrum. Här finns ålderdomshem, gästgivargård, kyrkstallar, tingshus och två skolhus av olika ålder. Byggnaderna har med tiden fått nya funktioner. Det har också funnits en klockargård, på senare tid använd som församlingshem. 2008 gav Länsstyrelsen lov att riva denna byggnad, men begärde också att en arkeologisk utredning skulle göras för att undersöka om det fanns fornlämningar på platsen. Det som då hittades av arkeologerna var mycket mer än någon räknat med. Här hittades några mycket intressanta gropar efter en byggnad och skelettgravar med gravgåvor. Det visade sig vara spåren efter ett litet träkapell omgivet av ett tjugotal tidigkristna gravar. De döda hade lagts i kistor och svepningar och ordnats i rader. Gravgåvorna som följt med dem var sådant som knivar, pärlor och spännen. Dateringen visade att gravarna var från samma tid som de byggnadsrester man funnit, nämligen 1000-talet, liktydigt med vikingatidens slut. Att gravskicket här har börjat likna det senare, kristna gravskicket, är särskilt intressant. De arkeologiska fynden har synliggjort lite mer av brytningstiden som var under religionsskiftet, den tid då den gamla tron på asagudarna började överges för den nya kristna tron.

”Näset där man lade till”

Det nya församlingshemmet vid Lännäs kyrka byggdes i traditionell stil för att passa in i miljön. Intill detta nya hus finns den historiska byggnaden – det lilla kapellet – lägesmarkerat med hjälp av lampor som har satts ned i markplan. Benmaterialet från utgrävningarna fick en återbegravning på Lännäs kyrkogård 2011. Ortnamnet Lännäs kan tydas till ”näset där man lade till”, det vill säga platsen där man gick iland längs farleden över sjön. Under vikingatiden var Hjälmarens vattennivå högre än idag och platsen där kapellet låg var ett litet näs omslutet av vatten.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Lännäs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss