Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granhammars kyrkoruin

Granhammars kyrkoruin

På en kulle ute på Närkeslätten, ca 2 km sydväst om Vintrosa kyrka, ligger ruinen efter en liten kyrka från 1100-talet. Kyrkan övergavs redan under medeltiden. Här har flera intressanta fynd gjorts, bland annat en runristad gravhäll som nu finns på Örebro läns museum.

En tidig stenkyrka

På en kulle som idag kallas Kyrkberget byggdes en liten stenkyrka i början av 1100-talet. På den tiden var det ovanligt med stenkyrkor. Kristendomen hade slagit igenom i hela landet och små kyrkor fanns på många platser men de flesta var byggda i trä. Lämningarna visar att kyrkan hade långhus, kor i öster och torn i väster. Troligen bekostades Granhammarskyrkan av en rik och mäktig familj och byggdes på deras mark. Kyrkan övergavs och raserades redan under medeltiden. Kyrkogården låg troligen mellan kyrkan och vägen. Där har det kommit fram en mängd människoben vid plöjning av åkern.

Undersökt av arkeologer

Granhammarskyrkan undersöktes arkeologiskt 1887 och 1937. Vid utgrävningen 1887 hittade man delar av en dopfunt, ett kors och en pelare. Föremålen finns idag på Historiska museet i Stockholm. Granhammarskyrkan tillhör en av Närkeslättens sex kända kyrkor från tidig medeltid. De övriga tidigmedeltida småkyrkorna på Närkeslätten har funnits vid Hörsta norr om Kumla, Sånnersta öster om Kumla, Riseberga samt Skoftesta sydost om Kräcklinge kyrka. Väster om Mosjö kyrka ligger ruinen av Kullkyrkan.

En runsten

På 1930-talet hittades en runristad sten i åkern sydväst om kyrkan. Stenen var trasig och runorna otydliga. Texten lyder: "...lät göra stenen över Sif......Åvid ristade runorna...själ...". Stenen kan ha varit använd som lock till en gravkista. Stenen finns idag på Örebro läns museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Fornlämningsnr: Vintrosa 23 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Granhammars kyrkoruin är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss