Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hjälmarsnäs gravfält

Gravhög vid Hjalmarsnäs gravfält

I trakten kring Stora Mellösa har det bott människor under mycket lång tid. Vid Hjälmarsnäs finns ett mellanstort gravfält med över 50 gravar från yngre järnåldern.

Gravfält från järnåldern

På gravfältet vid Hjälmarsnäs finns 55 gravar som är ungefär 1000–1600 år gamla. En skadad gravhög undersöktes 1918. I graven fanns brända ben från människa och skärvor från minst två lerkrukor. Där fanns också personliga föremål, som en kam och smycken och en massa hasselnötter. Under graven fanns en äldre grav. Den innehöll ett lerkärl med brända ben från människa och ett par knivar eller en sax som gravgåva.

Stora Mellösabygden

Människor har bott i trakten kring Stora Mellösa sedan stenåldern. Bygdens centrum låg redan under forntiden på den plats där Stora Mellösa kyrka nu finns. Socknens två storgods, Göksholm och Hjälmarsnäs grundades på 1200-talet av rika stormän. Stora Mellösa socken är en jordbruksbygd. Odlingsmarken utökades kraftigt 1878–87 genom att sjön Hjälmarens vatten sänktes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Fornlämningsnr: Stora Mellösa 6:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Hjälmarsnäs gravfält är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss