Hammars kyrka

Hammars kyrka

Hammars kyrka uppfördes år 1918-1927 då den äldre medeltida kyrkan som fanns här revs på grund av sitt dåliga skick. Kyrkan ligger på en höjd som kallas Hillerkullen i närheten av Vättern. Kyrkan har med sin vitputsade fasad, halvpelare och markerade lister en nyklassicistisk stil. Det finns många medeltida föremål bevarade från den äldre kyrkan som tidigare låg här, bland annat kyrkans dopfunt och storklockan i kyrkotornet.

Inredningen resultat av många renoveringar

Hammars kyrka är en mycket stor kyrka med svart plåttak, med altaret åt söder och tornet mot norr. Kyrkogården ligger lägre än kyrkan med ett eget gravkapell, och till söder ligger en sockenstuga från 1902 som förr tjänade som bostad åt kyrkoherden. Invändigt har kyrkan renoverats flera gånger under 1900-talet. 1902 blev det en renovering i jugendstil av Magnus Dahlander, stadsarkitekt i Örebro. Väggarna pryddes av dekormålningar och den slutna bänkinredningen ersattes av öppna bänkar. Dekoren målades över och kyrkan fick åter en sluten bänkinredning under en renovering mellan1934-1935, då av arkitekten K. Martin Westerberg. Den nuvarande inredningen med läktarunderbyggnader, bänkinredning och belysning fick kyrkan av den senaste renoveringen som gjordes mellan 1966-1967 av arkitekten Claes Laurent.

Orgel från anrika Gren & Stråhle

Kyrkorummet har putsat trätunnvalv med framtonade taklister. Det stora rummet pryds också av en stor absidmålning av Det heliga gästabudet som är målad av konstnären Torsten Nordberg 1935. Kyrkans orgel köptes begagnad 1831, och den var ursprungligen tillverkad av Gren & Stråhle 1753, som på sin tid var den främsta orgelbyggarfirman. Orgelfasaden är färgsatt enligt barock stil i guld och blått. 1907 fick orgeln ett nytt orgelverk i femton stämmor. Kyrkan har också en predikstol med den heliga treenigheten på framsidan i empirestil, något som är ovanligt i länet.

Medeltida föremål finns kvar

Kyrkans dopfat och dopfunt är från medeltiden, liksom tornets storklocka. Dessa är föremål som tidigare fanns i den äldre kyrkan som låg i den sydvästra delen av kyrkogården. Det finns lite fakta om den tidigare kyrkan, men man vet att den mellan 1726-27 gjordes till en korskyrka och att det kan ha funnits en träkyrka på platsen ännu tidigare. Det finns många föremål bevarade från Hammars medeltida kyrka som kan visa på dess inredning, de flesta nu på olika museum i Sverige. Bland annat ett triumfkrucifix (skulpturer som föreställer Jesus uppspikad på kors) från 1300-talet, en S:t Olofs-skulptur från 1200-talet och en romansk madonna från tidigt 1200-tal.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hammars församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).